Pogoji zadev

Splošni pogoji

Podatki o podetju:

Bima.si je spletna trgovina podetja:

KB d.o.o.

Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec
Telefon: 042/ 215-777
Fax: 042/ 215-778
E-pošta: k-b@k-b.hr

OIB: 57881852421
MBS: 3751759

Bima.si je spletna trgovina

Info telefon: +38542 208 - 334

                       +38599 645 - 7976

E-pošta za internet kupce: info@bima-shop.hr

Vračilo artiklov:                    reklamacije@bima-shop.hr

Bančni račun Privredna banka Zagreb d.d.:
2340009-1110454838  (IBAN: HR1823400091110454838 )

Bančni račun Zagrebačka banka d.d.:
2360000-1101747682  (IBAN: HR7723600001101747682 )

Osnovni kapital:
1.776.000,00 kn plačano v celoti

Člani uprave:
Križanec Blanka, Križanec Tihomir, Lopac B., Kušter T.

KB d.o.o. je podjetje za proizvodnjo in trgovino, vpisano v sodni register Trgovinskega sodišča v Varaždinu.

Veljavno pravo: hrvaščina

Nadležno sodišče v Varaždinu.

SPLOŠNE DOLOČBE

Podetje KB d.o.o nudi spletno storitev na svoji spletni strani na domeni bima-shop.si, na World Wide Web mreži - spletni strani. Storitev vključuje zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebinami in izvajanje finančnih transakcij.

Pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila za končne uporabnike in se nanašajo na uporabo spletne strani bima-shop.si. Uporabnik se z uporabo spletne strani strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Z registracijo kot kupec in z odajo naročila, sprejema določene splošne pogoje poslovanja in se z njimi tudi strinja. Pravica do uporabe spletne strani je osebno pravo vsakega uporabnika in ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe. Prav tako končni uporabnik nima pravice do prijave drugih fizičnih ali pravnih oseb.

Končni uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesel na mestih, kjer le ta obstajajo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da občasno pride do prekinitev, nedostopnosti in/ali izključitve storitev (rutinsko vzdrževanje ipd.), nastopa višje sile ter da KB d.o.o. ne odgovarja za nikakršno izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na spletu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je zaradi navedenih razlogov lahko dostop do spletnih strani prekinjen, občasno nedostopen ali izključen. Končni uporabnik z uporabo te spletne strani potrjuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Podjetje KB d.o.o. sporoča končnemu uporabniku: V kolikor uporabnik ne sprejme pogojev uporabe ali je mlajši od 14 let, se mora vzdržati uporabe in koriščenja spletnih strani.

Poleg zgoraj navedenih pogojev, podjetje KB d.o.o. ne izjavlja in ne zagotavlja, niti izrecno niti implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali ažurirana; da bodo spletna stran in/ali povezane strani vedno dostopne in na voljo ter da ne bodo povzročale škode uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik oz. registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletne strani na svojo lastno odgovornost ter izključno nosi vse morebitne stroške, ki se nanašajo na vzdrževanje ali popravilo računalniške opreme, obziroma izgubo dobička.

Podjetje KB d.o.o. ni odgovorno za vsebino na spletni strani, katera je lahko spremenjena ali dodana od strani končnega uporabnika, naročnika ali nepooblaščenega uporabnika. Podjetje KB d.o.o. si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku lahko spremeni, izboljša, doda ali ukine vsebino, za katero meni, da je neprimerna.

Končni uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, ocene, zasebna sporočila, klepetalnice in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojnega komuniciranja javne in ne zasebne narave in da zaradi tega zaposleni pri podjetju KB d.o.o. lahko nadzirajo komunikacije končnih uporabnikov brez njihove vednosti in eksplicitnega dovoljenja.

Končni uporabnik se strinja, da ne bo zahteval odškodnine in podjetje KB d.o.o., prevladujoče družbe, njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente, ne bo obravnaval kot odgovorne, glede vseh zahtev v zvezi z nadomestilom škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki pa lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani s strani končnega uporabnika.

Podjetje KB d.o.o. si pridržuje pravico do trenutne razveljavitve kateregakoli gesla ali uporabniškega računa končnega uporabnika v primeru kakršnegakoli vedenja končnega uporabnika, ki ga podjetje KB d.o.o. po svoji diskrecijski presoji oceni kot nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja teh pogojev s strani končnega uporabnika.

Uporabnik lahko pošilja svoja vprašanja in komentarje pisno, po pošti ali po elektronski pošti. Podjetje KB d.o.o. pa bo poslalo odgovor v pisno po pošti ali elektronski pošti v zakonsko predvidenem času.

Podjetje KB d.o.o. je distributer (in ne izdajatelj) vsebin, ki jih dostavljajo tretje strani in končni uporabniki. Podjetje KB d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli vsebine kot tudi ne za možnosti prodaje ali ustreznosti za katerikoli namen.

Informacije, dostopne na spletni strani, ki pa so mnenja in ocene določenega ponudnika informacij, končnega uporabnika ali drugega uporabnika, ki ni v pogodbenem razmerju z podjetjem KB d.o.o., le ta ne avtorizira in zaradi tega ne more biti odgovorna za resničnost ali zanesljivost kateregakoli mnenja, nasveta ali izjave, ki je objavljena na spletnih straneh s strani kogarkoli, ki ni pooblaščen zaposleni podjetja KB d.o.o. ali ki ne deluje po uradni dolžnosti. Pod nikakršnimi pogoji podjetje KB d.o.o. ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo s tem, da se je končni uporabnik zanesel na informacije, pridobljene preko spletnih strani.

Končni uporabnik nosi vso odgovornost presoditi točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli informacije, mnenja, stališča, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna preko spletne strani bima.si.

V nadaljevanju besedila Splošnih pogojev, bo zaradi lažjega razumevanja namesto končnega uporabnika uporabljen termin kupec, le v primeru sklenjene kupoprodajne pogodbe med končnim uporabnikom in podjetjem KB d.o.o.

PLAČILO!

Bima.si vam omogoča nakup in plačilo izabranih izdelkov v spletni trgovini na naslednje načine:

1. Plačilo s kreditno kartico (AMEX, MasterCard, Visa, Diners) neposredno preko spletne strane z uporabo najsodobnejšega T-com Pay Way sistema za plačilo s kreditnimi karticami: American Express, Visa, MasterCard i Diners. 

2. Z gotovino po povzetju (Naročila do 135 €)

3. Prek spletne banke oziroma s predračunom

Kuponi in popusti, ki jih prejmejo kupci, se ne seštevajo in ne veljajo za že znižane izdelke.

Cene in popusti na Bima.si in v maloprodajnih trgovinah niso nujno enaki.

Kuponov, ki jih ustvarijo spletni kupci, ni mogoče porabiti v trgovinah.

IZJAVA O VARNOSTI PRI PLAČILU!

T-Com Pay Way uporablja najsodobnejše standarde varovanja podatkov - Secure Socket Layer ( SSL ) protokol s 128- bitnim kodiranjem podatkov in MD5 algoritem. ISO 8583 protokol zagotavlja, da se izmenjava podatkov med T-Com sistemom in avtorizacijskimi centri izdajateljev kreditnih kartic izvaja v zasebnem omrežju, ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom z dvojno plastjo zaščite (firewall).

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Bima.si in KB d.o.o. se obvezujeta, da bosta zagotovili zaupnost osebnih podatkov kupcev, na način zbiranja samo osnovnih informacij končnih uporabnikov, ki so nujno potrebne za izpolnitev naročila in ostalo potrebno komunikacijo; informiranja kupcev o načinu uporabe zbranih podatkov z možnostjo izbire uporabe njihovih podatkov, ter izbiro in dovoljenje pri prikazovanju lastnega imena na seznamu, ki se uporablja v namen marketinga. Vsi podatki uporabnikov so varovani in so dostopni le zaposlenim, ki jih edino lahko uporabljajo za potrebe opravljanja dela. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam in so vsi zaposleni v podjetju KB. d.o.o. in njihovi partnerji odgovorni in obvezni upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

KB d.o.o. (v nadaljnem besedilu KB) kot ponudnik storitvi spletne strani bima.si (v nadaljevanju bima-shop) je v skladu z veljavnimi predpisi z namenom varovanja zasebnosti svojih strank, a zlasti z Zakonom o splošnem varstvu osebnih podatkov (GDPR). V nadaljevanju bo opisano, kako upravljavec obdelave podatkov KB d.o.o.o Sračinec, Vilka Novaka 6, obravnava osebne podatke.

Prosimo Vse kupce spletne trgovine Bima.si in prejemnike obvestil o izdelkih in akcijah (v nadaljnem besedilu Naročniki), da preberejo vse informacije na tej strani da boste lažje razumeli katere informacije KB zbira in obdeluje, za kakšen namen, na podlagi katere pravne podlage, s kom in zakaj ih deli, kako ih ščiti in kakšne so vaše pravice do dostopa do osebnih podatkov, njihov popravek in izbris ter kakšna je vaša pravica do pritožbe.

Vsak kupec ali naročnik, ki ima kakršna koli vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, lahko pošlje e-pošto na info@k-b.hr.

S sprejetjem te izjave o zasebnosti s klikom pri registraciji stranke, oziroma s prijavnom Naročnika za sprejemanje obvestil o izdelkima in akcijama Bima.si, Stranka oziroma Naročnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z obdelavo osebnih podatkov, kot je določeno v tej izjavi.

Z katerimi prejemniki KB deli osebne podatke?

KB ne bo posredoval osebnih podatkov strank ali naročnika z drugimi strankami, razen v primerih, navedenih v naslednji točki in v položaju, ko to zahtevajo pozitivni predpisi.

Če to zahteva izvedbo nakupne pogodbe za nakup izdelka ali za izvedbo storitve po naročilu stranke, KB lahko razdeli osebne podatke stranke z naslednjimi partneri:

 1. Ponudnikima storitve distribucije blaga s katerima KB ima trajno pogodbo v namen za izpolnjevanje naročila, dostavo paketa, pošiljanje pošte in elektronske pošte. Ponudnik distribucijskega servisa lahko od kupca zahteva, da pregleda osebno iskaznico v trenutku dostave paketa, a vse za namen dostave paketa in evidenco o tem kdo je prevzel paket. Če kupec ne želi posredovati teh podatkov, mu paket ne bo dostavljen.

  1. Posta Slovenija - Varstvo osebnih podatkov
  2. GLS (General Logistics System Slovenija) politika zasebnosti
   
 2. Ponudnikima storitve za pošiljanje newsletter kampanje. Osebni podatki se bodo delili s sistemom za slanje Newsletter glasili le če bo kupec navedel da želi prejeti ponudbe, promocije in promocijske informacije. 

KB ne posreduje osebnih podatkov pri plačilu s kreditno kartico v trgovini bima-shop. Kupec se preusmeri na ponudnika plačil za kreditne kartice, a na spletnem mestu bima.si to obdelava HT Pay Way sistem.

Vsi podatki o naročilima, izdelkima in osebnim podatkima katere stranke vnašajo na bima.si spletni strani so shranjeni na strežnikih podjetja Cratis d.o.o.

Katere osebne podatke KB zbira in obdeluje preko spletnega mesta bima.si?

Ob registraciji stranke na spletno stran bima.si, bo KB prosil bodočo Stranko da zagotovi določene informacije o sebi (osebne podatke) - kot so ime in priimek, naslov, poštna številka, e-poštni naslov, telefonska številka in geslo.

Stranka tudi priznava da se strinja z obdelovanjem osebnih podatkov kadar potrdi da se strinja da bo upošteval pogoje poslovanja pri registraciji. Ob registraciji se stranka lahko naroči na prejem obvestil spletnega mesta bima.si in te informacije bodo posredovane v zunanji sistem obveščanja. Naročnina na obvestilo ni obvezna in je odvisna od osebe do osebe ki se registrira.

Poleg teh podatkov z vašega računalnika zbiramo tudi podatke ki lahko vključujejo IP naslov, datum in čas dostopa do spletnege mesta bima.si, informacije o strojni opremi, programski opremi ali pa internetnom brskalniku ki ga uporabljate ter o različici operacijskega sistema, različici aplikacije ter jezikovne nastavitve.

Dajanje osebnih podatkov je odločitev stranke ali naročnika. Če stranka ali naročnik ne zagotovi zahtevanih obveznih informacij za določeno dejavnost (kateri so obvezni), mo nebo omogočeno da se udeleži take dejavnosti, ker brez teh podatkov dejavnost ni tehnično izvedljiva.

KB priporoča strankama, da poskrbijo za geslo uporabniškega računa bima.si. Pri izbiri kombinacije znakov gesla priporočamo, da združite kapitalizacijo, male črke in številke ter poskrbite da uporabljate geslo z najmanj šest znakov. Priporočamo periodično spreminjanje gesla (vsaj enkrat na leto).

V kakšen namen KB zbira in obdeluje osebne podatke?

KB zbira in obdeluje osebne podatke strank spletnega mesta bima.si za nameno varne avtentifikacije strank ki dostopajo do spletnega mesta bima.si, izvedbe nakupne ali storitvene pogodbe dostave blaga kupcu, komunikacije z kupcem, morebitnih pravnih postopkov v zvezi z izvedbo naročila, pri čemer uporabljamo tudi avtomatizirane postopke obdelave tako da lahko nenehno izboljšujemo naše procese v interesu strank, da bi ponudba za stranke bila po meri in da bomo naše izdelke in storitve bolj prilagodili navadam in potrebam kupcev.

KB zbira in obdeluje osebne informacije Naročnika za prejemanje obvestil o izdelkima in akcijama za namen obveščevanja, da vas povabi da sodelujete v nagradnih igrah preko e-pošte, socialnih omrežij ali drugih komunikacijskih kanalov na katere ste se že naročili, morebitnih pravnih postopkov povezanih z izvajanjem pogodbe, da bi ustvarili profil uporabnika s ciljem posamičnega prejemanja obvestil, tržne raziskave in izboljšanje učinkovitosti in kakovosti naših storitev.

Ne zbiramo podatkov o otrocih. Če vzpostavimo da so nam te informacije prenesene brez privolitve staršev, ali skrbnikov otrok mlajših od 16 let, jih bomo nemudoma odstranili. Mladoletniki, mlajši od 16 let, ne smejo uporabljati spletnega mesta bima.si. Noben del spletnega mesta bima.si ni zasnovan tako, da bi pritegnili osebe, mlajše od 16 let.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

Kupec z vpisovanjem svojih osebnih podatkov in s potrditvijo (klikom) sprejema splošnih pogojev poslovanja in ove izjave o zasebnosti sklene pogodbeno razmerje, ki je osnova za nakup izdelkov in storitev po izbiri stranke na spletnem mestu bima.si, ki je vsebovano v Splošnih pogojih poslovanja. Zato je obdelava teh osebnih podatkov zakonita, ker se na zahtevo stranke izvedejo ukrepi za izvedbo nakupa izdelkov in storitev po naročilu stranke.

Naročnik, ki se prijavlja za prejemanje podatkov o izdelkih in akcijah, tako da vnese svoje podatke na spletno stran bima.si in dvojno preveri pravilnost poštnega naslova daje privolo za obdelavo svojih osebnih podatkov. Privolo uporabnik lahko kadarkoli umakne tako da pošlje obestilo na poštni naslov uradnika za varstvo osebnik podatkov (info@k-b.hr) ali tako da zapusti seznam naročnikov tako da klikne na povezavo za odjavo ki je na volji v vsakem obvestilu ki je poslana naročniku.

Obdelava osebnih podatkov v postopku plačevanja z kreditnih in debetnih kartic

KB ne zbira osebnik podatkov vnesenih za obdelavo in zaračunjavanje kartice. KB uporablja osebne podatke kateri so v HT PayWay sistemu za obračun in preverjanje naročil katera se plačajo s karticom. Strankam svetujemo da poiščejo informacije o obdelavi osebnik podatkov s strani HT PayWaya na spletnik strani kjer poteka postopek plačila.

Obdobje v katerem bodo shranjeni osebni podatki

KB hrani osebne podatke kupcev in naročnikov spletnega mesta bima.si do trenutka ko jih želi kupec izbrisati. Spletna stran bima.si omogoča tiskanje in brisanje podatkov ki jih ima o kupcu, razen če obstaja pravna ovira. V tem primeru bo kupec obveščen o pravnih ovirah, zaradi katerih jih ni mogoče izbrisati.

Dostop in popravek osebnih podatkov

Stranka in naročnik lahko kadarkoli dostopata do svojih osebnih podatkov z registracijo na spletnem mestu in dostopom do profila, kjer lahko kupec popravi svoje osebne podatke ki jih je delil s KB.

Kupec in naročnik lahko zahtevata in pridobita od KB-a popolne podatke o shranjenih osebnih podatkih in njihovo popravljanje s pošiljanjem elektronske pošte na poštni naslov pooblaščenca za varstvo podatkov: info@k-b.hr.

Brisanje osebnih podatkov (pravica do pozabe)

Kupec in naročnik imajo pravico kadarkoli zahtevati brisanje osebnih podatkov (pravica na pozabljanje). Kupec lahko to naredi na spletni strani bima.si ali zahtevom na e-poštni naslov uradnika za varstvo osebnih podatkov info@k-b.hr in podatki bodo nemudoma izbrisani. Uporabnik ima možnost da v vsakem obvestilu ki ga prejme od bima.si zahteva brisanje podatkov, ali pa na e-poštni naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podakov info@k-b.hr, kjer zahteva da se njegovi osebni podatki brišejo.

Pravica na pritožbo

Če kljub vsem sprejetim ukrepom za zaščito vaših osebnih podatkov menite da imate razloge za pritožbo, se obrnite na poštni naslov uradnika za varstvo osebnih podatkov info@k-b.hr Seveda imate pravico do pritožbe v urad za varstvo osebnih podatkov.

Varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov

Zbrani podatki so v elektronski obliki in so zaščiteni s potrdilom SSL ki šifrira podatke in s tem zagotavlja da komunikacija med računalnikom Stranke oziroma naročnikom ter KB d.o.o. poteka z varnim protokolom. Varstvo podatkov KB d.o.o. vzame resno in sprejme različne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Na žalost nobeni prenos podatkov prek interneta ali katerega koli brezžičnega omrežja ni 100% varen. Kot rezultat, čeprav KB uveljavlja razumne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, ne more jamčiti za zaščito kakršnih koli informacij, poslanih na spletno stran bima.si ali z njega in ne odgovarja za dejanja tretjih oseb ki prejmejo takšne informacije.

Sprememba izjave o zasebnosti

To izjavo o zasebnosti KB lahko kadarkoli spremeni z objavo spremenjene izjave o zasebnosti na spletnem mestu bima.si. Zato poziva stranke in naročnike da redno pregledujejo to izjavo o zasebnosti. Če se stranka, ali pa naročnik ne strinja s to izjavo o zasebnosti, pozivamo Stranko in naročnika da zapusti in da ne pristopa ali pa koristi spletno stran bima.si

Sprememba izjave o zasebnosti je veljavna takoj ob objavi na spletnem mestu bima.si

Nadaljnja uporaba spletnega mesta bima.si s strani stranke in naročnika po začetku veljavnosti spremembe pomeni, da se kupec in naročnik strinjajo in sprejemajo spremenjeno izjavo o zasebnosti.

Pravila za ravnanje s "piškotki"

Piškotki in druge tehnologije sledenja lahko se uporabljajo na spletnem mestu bima.si na različne načine, na primer, da bi spletna stran bima.si delala, ali pa za analizo prometa ali marketinške namene.

Piškotek je majhen podatek ki ga spletna stran shrani v računalnik ali mobilno napravi obiskovalca. Piškotek omogoča, da si spletna stran "zapomni" dejanja obiskovalcev iz prejšnjih obiskov. Večina brskalnikov omogoča uporabo piškotkov, vendar jih lahko uporabnik kadarkoli izbriše ali v brskalniku postaviti prepoved spominjanja piškotki. Najpogostejši razlogi za uporabo piškotkov so: identifikacija obiskovalcev, spomin na določene uporabniške nastavitve, pomoč pri vnosu že vnesenih podatkov med prejšnjimi obiski, zbiranje podatkov za analizo in promocijske akcije.

Piškotki se lahko razvrstijo kot:

 • Začasni piškotki (session cookies) - so shranjeni v vašem računalniku in se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Omogočajo spletni strani, da dobi začasne podatke, kot so komentarji ali stanje nakupovalnega vozička.
   
 • Trajni piškotki (Persistent cookies) - ostanejo v spletnem brskalniku po zaključku in ponavadi imajo rok uporabe. Bima.si uporablja stalne piškotke, da olajša dostop registriranim uporabnikom. Shranjujejo podatke kot so uporabniško ime in geslo, ki vam omogočajo uporabo funkcije “zapomni me” pri prijavi, tako da vam ni treba vsakič ko obiščete spletno stran bima.si vpisati uporabniško ime in geslo.
   
 • Piškotki s prve strani - prihajajo s spletne strani ki ste jo obiskali, in so lahko začasni ali trajni. Omogočajo spletnim mestom da pohranijo uporabljene podatke ko uporabnik znova obišče spletno mesto.
   
 • Piškotki tretjih oseb - obstaja več zunanjih storitev ki shranjujejo piškotke uporabniku (Facebook, Instagram, Google Analytics in AdWords).

Katere možnosti so vam na voljo?

V nastavitvah brskalnika, kot so Internet Explorer, Safari, Firefox ali Chrome, lahko določite, katere piškotke želite sprejeti in katere boste zavrnili. Kje to lahko naredite je odvisno od vrste vašega brskalnika. V brskalniku uporabite možnost “Pomoč” in poiščite želene nastavitve.

Če se odločite da ne sprejmete določenih piškotkov, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na spletnem mestu bima.si

NAROČANJE

Izdelke lahko naročite preko spletne strani s sledenjem preprostih navodil, da bi izpolnili vse potrebne podatke in na koncu tudi potrdili naročilo.
Pregledujete naše izdelke in tistega, za katerega se boste odločili za nakup dodajte v košarico s klikom na ''Dodaj v košarico'', ki se nahaja zraven vsakega izdelka. V vsakem trenutku imate na vrhu strani vpogled v vsebino košarice in na ta način lahko spremljate količino izbranih izdelkov. S klikom na ''Poglej v košarico'' lahko podrobno pogledate izbrane izdelke ter tudi dodate ali odstranite določene izdelke.
S klikom na ''Končaj nakup''  se strinjate z izbranimi izdelki in za tem sledi zaključni postopek nakupa, ki je sestavljen iz treh korakov pri katerih je potrebno vpisati podatke za dostavo in način plačila.

1. korak (Vpis e-mail-a in gesla) potrditve naročila kjer mora kupec izpolniti e-mail naslov zaradi pošiljanja potrdila o naročilu in računa ter obvestila, ki se nanašajo na nakup.

S klikom na ''Nadaljuj kot gost'' se prikaže 2. korak potrditve naročila (Podatki dostave) kjer je potrebno vpisati podatke, ki se nanašajo na dostavo kupljenih izdelkov in dostavo računa.

S klikom še enkrat na ''Naslednji korak'' se prikaže 3. in zadnji korak kjer se izbere način plačila in potrdi naročilo s klikom na ''Oddaj naročilo'. Na ta način je končani nakup in ni več možnosti za dodajanjem izdelkov v kupljeno košarico. Na zaslonu se prikaže sporočilo zahvale, na e-mail naslov pa kupec dobi potrdilo o prejetem naročilu.

V vsakem od teh 3 korakov lahko kupec doda v košarico še več izdelkov s klikom na gumb ''Dodaj več izdelkov'', ki se nahaja v spodnjem levem kotu na zaslonu. Dodajanje izdelkov je le možno pred klikom na ''Oddaj naročilo''.

POGOJI DOSTAVE

Dostava: Dostavljalec vroči naročeno blago naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. V primeru večnadstropnih stanovanj, dostavljalec ni dolžan dostaviti blago do nadstropja na katerem se nahaja kupec, ampak le do vhoda v stavbo. Dostava se izvaja s pooblaščeno dostavno službo. Kupec ob prevzemu robe mora podpisati potrdilo o prevzemu naročila, oziroma mora potrditi dostavo.

Dobavni rok: Dostavna služba bo v časovnem roku 3 do 5 delovnih dni (najkasneje v 14 delovnih dneh) pripeljala naročeno blago do naročnika, razen ob vikendih in praznikih, ko se dostava prenese na naslednji delovni dan. Dlje časa traja dostava na otoke kjer je čas dostave odvisen od urnika dostavne službe. Detalje glede dostave na otoke si lahko ogledate na uradni spletni strani dostavne službem, ali pa nas konktaktirate. Na vašo željo pri naročilu vam pošljemo kodo za sledenje, da lahko v vsakem trenutku preverite status vaše pošiljke na uradni spletni strani dostavne službe.

Prvi delovni den je den po ustvarjanju ali plačanju naročila. 

GLS - Izredne razmere v dostavi

Spoštovani poslovni partnerji, pošiljatelji in prejemniki paketov,

zaradi izredne vremenske situacije in močnega povečanja števila paketov zaradi pandemije COVID-19, prihaja v določenih regijah do zamud v dostavi. Ekipa GLS se trudi z zagotavljanjem dodatnih kapacitet kar se da hitro, tako da smo na poti k normaliziranju razmer v prihodnjih dneh.

Hvala za razumevanje.

vaš GLS.

Klicni center GLS
Telefon: +386 1 500 11 50* ali +386 1 500 11 90*
E-mail: info@gls-slovenia.com

Pakete, kateri so v paketni trgovini stranke lahko prevzamejo le na tej lokaciji.

V kolikor stranka ni dosegljiva na domačem naslovu, se avtomatsko preusmeri v paketomat.

Pakete v tem primeru ne oddajamo v ponovno dostavo, temveč le v primeru., če nas kontaktira prejemnik.

Stroški dostave: Stroške dostave in odkupnine v znesku 6 EUR plača kupec ob prevzemu dostavljalcu. V stroške je obračunan DDV.

Dostava v 3 do 5 delovnih dneh (najkasneje v 14 delovnih dneh).  

*Za določeno številko prevelikih in pretežkih izdelkov, zaračunava se dodatna dostava.

Za naročila, ki presegajo 135 EUR, mora kupec vnaprej plačati kompletno naročilo.

Pakiranje: Bima.si zagotavlja, da pošilja nove, nepoškodovane in v originalni embalaži. Vsi izdelki so pakirani v dodatno transportno škatlo, zaradi prerečevanja neželene škode ob transportu in manipuliranju. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan preveriti morebitne poškodbe ali napake na artiklih in nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret. Kadar prejmete originalno zapakiran paket na Vaša vrata in prevzamete blago z obveznim podpisom na dostavnico, s tem potrjujete, da je dostavljeno blago neoporečno.

REKLAMACIJE IN VRAČANJE BLAGA

Vsi spletni in maloprodajni trgovci na drobno v EU, Islandiji Lihtenštajnu ali na Norveškem morajo zagotoviti enostavno dostopno povezavo do spletne platforme za reševanje sporov in elektronski naslov za spletno platformo za reševanje sporov. (člen 14 Uredba (EU) št. 524/2013).

Spletna platforma za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Kupec ima pravico do reklamacije blaga, če je blago poškodovano ob transportu in pri tem mora škodo nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret z natisnjenim logotipom podjetja KB d.o.o. Če kupec naknadno ugotovi, da so izdelki poškodovani, ima pravico do reklamacije v 14 dneh od prevzema naročila (vključno s pisno pritožbo na e-mail (reklamacije@bima-shop.hr). Reklamacija in vračilo blaga veljata tudi v primeru dostave napačnega izdelka. Kupec mora poslati pisno reklamacijo na e-mail reklamacije@bima-shop.hr in po prejemu pošte bo delavec web-shopa kontaktiral kupca s ciljem reševanja reklamacije in menjave napačnega izdelka. Če se izdelek vrne zaradi reklamacije ali dostave napačnega izdelka, kupec NE krije stroškov vrnitve in zamenjave blaga.

Za vse informacije glede reklamacij in vračanja blaga nas kontaktirajte na e-naslov: reklamacije@bima-shop.hr ali na telefonsko številko +385 42 208 334.

V primeru nezadovoljstva z dostavljenim izdelkom, lahko kupec izdelek vrne ali zamenja v zameno za denar v časovnem roku 14 dneh od prevzema pošiljke. Za uveljavljanje te pravice kupec mora poslati izpolnjen obrazec in vrniti nepoškodovan in neuporabljen izdelek v originalni embalaži in dokumentacijo na naslov ponudnika.

Če je artikel ispraven in ga kupec iz kakršnega koli razloga želi vrniti, bo kupcu povrnjen celoten znesek postavke, zmanjšan za znesek dostave. Tudi vračilo izdelka našemu skladišču ureja stranka na lastne stroške ali s pomočjo naše dostave, nato pa se znesek, vrnjen kupcu, zmanjša za dodatnih 6 EUR.

Vsak kupec lahko artikel reklamira v 14 dneh od prevzema naročila.  Vse pritožbe strank rešujemo po e-pošti reklamacije@bima-shop.hr. Če je na izdelku kakršna koli napaka, pokvar ali tovarniška napaka, je vsaka stranka dolžna poslati slike predmeta in embalaže na navedeni elektronski naslov, nato pa bo naša pritožbena služba reklamacijo rešila v najkrajšem možnem času (običajno 2 - 5 delovnih dni - najkasneje v 14 delovnih dneh po prejemu pritožbe).

Kupec je dolžan svoj IBAN pustiti prek e-pošte reklamacije@bima-shop.hr, potem ko je artikel vrnjen v naše skladišče v roku 2 - 5 dni - najkasneje v 14 delovnih dneh, vrnemo dogovorjeni znesek po navedenem e-poštnem sporočilu.

Če stranka vrne predmet s poškodovano embalažo ali poškodovanim predmetom, bo oddelek za pritožbe ocenil vrnjeni izdelek in njegovo sedanjo vrednost ter znesek vrnil kupcu.

Pri naročanju blaga se kupec zavezuje, da bo prevzel naročeni paket in v primeru, da ne bo prejel naročenega paketa (paket pa bo vrnjen v naše skladišče), se strinja, da bo kasneje plačal stroške dostave v višini 6 EUR. Če je paket in naročila, ki jih naroči kupec, povsem nepoškodovana in kupec še vedno želi vrniti, mora kupec poslati svojo bančno številko na reklamacije@bima-shop.hr, na to številko pa bo plačani denar, zmanjšan za dostavo. To ne velja, če je dobavitelj kriv za neizpolnjevanje dostave ali če naročeni predmeti povzročijo kakršno koli škodo ali napako.

Če stranka odloči v roku 14 dni od prejema sporočila vrniti izdelek, KB podjetje je dolžno vrniti denar na račun kupca zmanjšan za poštnino 6 € in vračilo banki za plačanje v višini 6 €.

V primeru, da stranka opravi plačilo s kreditno kartico v obrokih in želi vračilo, bomo denar vrnili na račun, zmanjšan za provizijo, ki jo zaračuna določena banka.  

Splošni pogoji poslovanja

Vsi izdelki, ki so del ponudbe spletne strani bima.si se naročajo preko obrazca v elektronski obliki. Po končanem nakupu lahko kupec izbira dva načina plačila, ki sta zgoraj navedena. Vse navedene cene artiklov so maloprodajne cene z vključenim DDV-om. Po potrditvi plačila se naročeno blago pošilja kupcu z dostavno službo na željeni naslov. Vsi pridobljeni podatki kupcev se uporabljajo izključno v namen izboljšave kvalitete in hitrosti dostave naročenega blaga ali v namen obveščanja strank o novostih na naši spletni trgovini ali načinu poslovanja.

Bima.si je spletna trgovina, ki deluje v okviru podjetja KB d.o.o., enega izmed največjih uvoznikov igrač, posode in unikatnih darilnih predmetov za vse priložnosti. KB d.o.o. zagotavlja varno nakupovanje po najugodnejših cenah, z odlično logistiko in hitro dostavo ter z veliko pozornostjo za vsakega kupca. Za vse informacije o spletnem poslovanju nas lahko kontaktirate na e-naslov: info@bima-shop.hr ali na telefonsko številko +385 42 208 334.