Podatki o trgovskem podjetju:

Bima Slovenija je spletna trgovina podjetja KB d.o.o.

Naziv: KB d.o.o.
Sedež: Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec
Naslov pisarne: Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec

Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d.: 2340009-1110454838
IBAN: HR1823400091110454838

Žiro račun Zagrebačka banka d.d.: 2360000-1101747682
IBAN: HR7723600001101747682

Podjetje KB z omejeno odgovornostjo za proizvodnjo in trgovino je registrirano pri Gospodarskem sodišču v Varaždinu.
OIB: 57881852421
MBS: 3751759
Osnovni kapital: 236.000,00 EUR v celoti vplačan
Člani odbora: Blanka Križanec, Tihomir Križanec, Biljana Lopac, Tihana Kušter

Telefonska številka: 0038542 215 777
Faks številka: 0038542 215 778
Elektronski naslov: [email protected]

Veljavno pravo: hrvaško
Pristojno sodišče v Varaždinu.

Kontakti Bima Hrvaška:

Bima Info telefon: 0038542 208 334,  0038599 645 79 76

E-pošta za internetne kupce: [email protected]
E-pošta za reklamacije in vračila: [email protected]

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI

KB doo, Sračinec (Občina Sračinec), Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421 (v nadaljevanju: KB) ponuja spletno storitev za prodajo izdelkov preko svoje spletne strani na bima-shop.si (v nadaljevanju: bima.si), na svetovnem spletu - internet (v nadaljevanju: spletne strani).

Ti splošni pogoji veljajo tudi v primeru da do sklenitve pogodbenega razmerja s stranko pride prek družabnih omrežij, kot so Facebook, Instagram (v nadaljevanju: družbena omrežja), nato prek telekomunikacijskih kanalov, aplikacij za mobilna sporočila (WhatsAPP, viber, messenger , sms in tsl.).

Če pa kupec odda ponudbo KB za sklenitev pogodbe prek družbenih omrežij ali komunikacijskih kanalov ali mobilnih aplikacij, je KB ni dolžan sprejeti, in šteje se, da je do sklenitve pogodbenega razmerja prišlo le, če KB sprejme takšno ponudbo. Zaradi lažje terminologije v teh splošnih pogojih, ko se uporablja izraz "spletna stran", enako velja za družbena omrežja, pa tudi za nakup / naročanje izdelkov in na druge možne načine, določene v teh pogojih (telekomunikacijski kanali, pošta , mobilne aplikacije za pošiljanje sporočil.

Bima-shop.si je spletna trgovina, ki deluje v okviru podjetja KB d.o.o.., enega največjih uvoznikov igrač, jedi in darilnih izdelkov na Hrvaškem ter proizvajalcev originalnih daril, ki zagotavlja varno nakupovanje po najboljših cenah in odlično logistiko hitro dostava izdelkov in skrb za vsakega kupca. Za vse informacije in vprašanja v zvezi s spletnim nakupovanjem ali v zvezi z izdelki in storitvami KB d.o.o. nam pišite po e-pošti: [email protected] ali po telefonu 042 / 208-334.

Ti splošni pogoji določajo pogoje in pravila uporabe spletnega mesta bima-shop.si, uporabo vseh storitev ki so na njih na voljo, nato nakup in prodajo izdelkov KB, bodisi prek spletne strani, bodisi prek družbenih omrežij, oz. preko telekomunikacijskih kanalov in / ali nakupov v maloprodajnih mestih KB (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Splošni pogoji veljajo tudi za vse poddomene in spletne strani ter aplikacije za mobilne telefone ali druge naprave ki so registrirane pri podjetju KB doo, potem enako velja za nakup izdelkov KB na družbenih omrežjih, pa tudi za nakup izdelke na daljavo po telekomunikacijskih kanalih, aplikacijah za mobilna sporočila.

Ti splošni pogoji veljajo tudi za nakup izdelkov v maloprodajnih mestih KB. Z dostopom do spletnega mesta ali naročilom na njem ali z nakupom izdelkov KB na katerega koli od zgoraj opisanih načinov kot uporabniki se strinjate z vsemi pogoji njihove uporabe. Pridržujemo si pravico da kadar koli spremenimo in dopolnimo pogoje uporabe te strani. Spremembe začnejo veljati v času objave na spletnem mestu. Uporabnik je dolžan redno prebrati Splošne pogoje poslovanja in se šteje, da je z dostopom do spletnega mesta seznanjen s trenutnimi pravili in pogoji njihove uporabe.

Zato vas vabimo da pred uporabo spletnega mesta ali pri naročanju ali nakupu izdelkov na katerega koli od zgoraj navedenih načinov pozorno preberete pogoje in določila Politike zasebnosti (Politika zasebnosti in Politika piškotkov) (v nadaljevanju Politika zasebnosti). podatke), ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Če se ne strinjate s Splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, ne uporabljajte spletnega mesta in ne oddajajte naročil na njem ali naročite in na kakršen koli drug način kupujte izdelke.

Zato se lahko ti Splošni pogoji spremenijo in vaša odgovornost je, da jih redno berete, ker vedno veljajo tisti Splošni pogoji, ki veljajo v času uporabe spletnega mesta ali v času sklenitve pogodbe z KB. Nadaljevanje uporabe spletnega mesta, torej nakup ali naročanje izdelkov po objavi novih spremenjenih splošnih pogojev, pomeni, da uporabnik spremembe sprejema.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji ali Politiko zasebnosti nas lahko kontaktirate po pošti [email protected]__________.

Določeni pogoji

Uporabnik - v skladu s temi splošnimi pogoji je vsaka oseba, ki dostopa in / ali uporablja storitve spletnega mesta in / ali aplikacije KB, ki vključuje neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike in poslovne subjekte, ki storitve KB uporabljajo na pogodbeni podlagi. Izraz Uporabnik v smislu teh pogojev pomeni tudi osebe, ki oddajo naročilo prek družbenih omrežij ali telekomunikacijskih kanalov.

Stranka - je vsaka oseba, ki naroča in / ali kupuje izdelke bodisi na spletnem mestu ali prek družabnih omrežij ali telekomunikacijskih kanalov ali v maloprodajnih mestih KB. Kupec izdelka je lahko le polnoletna poslovno sposobna fizična oseba in pravna oseba. S sprejetjem teh pogojev potrjujete, da ste starejši od 18 let in imate polno poslovno sposobnost ali da ste v skladu s 117. členom družinskega zakona s poroko pred polnoletnostjo pridobili popolno poslovno sposobnost in da ste popolnoma sposobni sprejemanja teh Splošnih pogojev poslovanja ter da ste pooblaščena oseba za naročanje / nakup izdelkov, če nakup opravite v imenu in v imenu pravne osebe.

Kupec tudi s sprejetjem teh Splošnih pogojev ali z njihovim obvestilom, pod polno materialno in kazensko odgovornostjo, potrjuje, da so vsi osebni podatki, predloženi za naročilo / nakup izdelkov itd., Resnični in pravilni. V nasprotnem primeru je družbi KB odgovorna za vso škodo, ki bi lahko nastala zaradi posredovanja lažnih podatkov, družba KB pa je pooblaščena, da sproži vse postopke, ki so ji na voljo zoper stranke, ki so posredovale napačne podatke.

Omejitev nakupa

Prodaja, nakup in / ali naročanje alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let, je prepovedana in je urejena s 13. členom Zakona o gostinstvu (NN 85/15). Če KB ugotovi, da je naročilo zadevnega izdelka opravila mladoletna oseba, zaradi dejstva, da je zadevna oseba lažno predstavila svoje osebne podatke, je vsaka odgovornost KB za prodajo istega izključena, proti kupcu oz. njegov zakoniti zastopnik bo sprožil ustrezen postopek za povrnitev nastale škode. Pri nakupu pijač, ki vsebujejo alkohol, je uporabnik dolžan s polno odgovornostjo potrditi, da je star več kot 18 let.

Delovni dan / delovni čas

Delovni dan v skladu s temi splošnimi pogoji velja za redno obdobje od ponedeljka do petka v času od 08:00-16:00 ure. Prazniki in prazniki ali drugi dnevi, za katere je z zakonom ali posebno določbo določeno, da ne delajo, se v skladu s temi splošnimi pogoji ne štejejo za delovne dni.

Končni uporabnik nosi vso odgovornost presoditi točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli informacije, mnenja, stališča, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna preko spletne strani bima.si. V nadaljevanju besedila Splošnih pogojev, bo zaradi lažjega razumevanja namesto končnega uporabnika uporabljen termin kupec, le v primeru sklenjene kupoprodajne pogodbe med končnim uporabnikom in podjetjem KB d.o.o.

NAŠI PODATKI

Prodajo blaga na tej spletni strani pod imenom bima-shop.si opravlja podjetje KB doo, Sračinec (Občina Sračinec), Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421, e-poštni naslov [email protected], telefonska številka 042 / 215-777, faks 042 / 215-778, vpisano v sodni register pri Gospodarskem sodišču v Varaždinu pod številko MBS: 070037635, davčna številka: ___HR57881852421______________. Znesek osnovnega kapitala družbe: 1.776.000,00 HRK, ki je bil v celoti plačan. Člani uprave: Križanec Blanka, Križanec Tihomir, Lopac Biljana, Kušter Tihana. Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe, so direktorica Biljana Lopac, ki zastopa podjetje posamično in samostojno, ter Mario Lopac in prokurista Filip Kušter..

Seznam maloprodajnih mest KB najdete na spletnem mestu.

VAŠI PODATKI

Podatki ali osebni podatki ki nam jih posredujete se obdelujejo v skladu z našo politiko zasebnosti. Z uporabo tega spletnega mesta ter pri naročanju / nakupu izdelkov na kakršen koli drug način se strinjate z obdelavo teh podatkov in podatkov ter izjavljate da so vse posredovane informacije pravilne in resnične.

UPORABA SPLETNEGA MESTA / DRUŠTVENIH MREŽ

Pravica do uporabe spletnega mesta KB in družbenih omrežij je osebna pravica končnega uporabnika in je nikakor ni mogoče prenesti na druge fizične ali pravne osebe, prav tako noben uporabnik ni pooblaščen za prijavo drugih fizičnih ali pravnih oseb. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel na mestih, kjer ta obstajajo.

Končni uporabnik se zaveda dejstva, da včasih pride do prekinitev storitev ali dogodkov, na katere družba KB d.o.o. in sprejema, da KB d.o.o. ne odgovarja za izgubo podatkov, ki bi lahko nastala med prenosom informacij po internetu ali družabnih omrežjih. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da se lahko dostop do spletnih mest / družabnih omrežij včasih prekine, začasno ni na voljo ali onemogoči.

KB d.o.o. ne odgovarja za vsebino ki jo lahko uporabnik, naročnik ali nepooblaščen uporabnik objavi na spletnem mestu KB ali v družabnih omrežjih. KB d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, prilagajanja, spreminjanja, brisanja ali odstranjevanja vsebine ki se ji zdi neprimerna.

Končni uporabnik potrjuje da so vse razprave ocene, komentarji, zasebna sporočila, javne in ne zasebne narave in da so zato zaposleni v podjetju KB d.o.o. lahko spremljajo komunikacije končnega uporabnika brez njihove vednosti in izrecnega dovoljenja.

Končni uporabnik se strinja, da bo odškodninsko odgovarjal za vse odškodninske in odškodninske zahtevke, vključno s pravnimi stroški, ki bi lahko nastali zaradi uporabe teh spletnih mest ali družbenih omrežij s strani Končnega uporabnika in ne prevzema odgovornosti za družbo KB d.o.o. KB d.o.o. lahko kadar koli prekine poslovni odnos s katerim koli od svojih končnih uporabnikov.

KB d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru kakršnega koli vedenja končnega uporabnika, ki ga po lastni presoji oceni kot nesprejemljivo, kakor tudi v primeru neskladnosti s Splošnimi pogoji poslovanja, takoj prekliče gesla ali uporabniške račune končnih uporabnikov Uporabi končni uporabnik.

Uporabnik lahko svoja vprašanja in komentarje pošlje pisno, po pošti ali elektronski pošti, KB d.o.o. bo poslal pisni odgovor po pošti ali elektronski pošti v zakonskem roku. KB d.o.o., je distributer (ne založnik) vsebin tretjih oseb in končnih uporabnikov. KB d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katere koli vsebine, niti za njeno sposobnost prodaje ali primernosti za kakršen koli poseben namen.

KB d.o.o. ne odgovarja za točnost ali zanesljivost mnenj, nasvetov ali izjav, objavljenih na spletnem mestu bima.si ki jih izvaja kdo drug kot pooblaščena oseba podjetja KB d.o.o.

Z uporabo tega spletnega mesta in družbenih omrežij ter oddajanjem naročil se strinjate, da:

 • i) to spletno mesto / družbena omrežja uporabljajte izključno za poizvedbe in pravno veljavna naročila.
 • ii. ne izvajate napačnih ali lažnih naročil. Če utemeljeno verjamemo, da je bilo tako naročilo izvršeno, smo ga lahko preklicali in o tem obvestili pristojne organe.
 • iii. nam posredujte točne in resnične podatke o vašem e -poštnem naslovu, poštnem naslovu in / ali kontaktnih podatkih.

Prav tako se strinjate da lahko te podatke uporabimo za stik z vami če je to potrebno za vaše naročilo (glejte Politiko zasebnosti). Če nam ne posredujete vseh potrebnih podatkov, vašega naročila ne bomo mogli obdelati.

Z uporabo te spletne strani ali družbenih omrežij se uporabnik izrecno strinja, da je izključno odgovoren za uporabo, zato podjetje KB d.o.o. ne jamči (I) za posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe tega spletnega mesta, ali (II) za točnost, zanesljivost ali vsebino kakršnih koli informacij, storitev ali blaga, ki so na voljo na tem spletnem mestu.

Z naročilom na tej spletni strani izjavljate, da ste starejši od 18 let in da ste polno poslovno sposobni ali da ste v skladu s 117. členom družinskega zakona pridobili popolno poslovno sposobnost s sklenitvijo zakonske zveze pred polnoletnostjo, torej da ste pooblaščena oseba pravne osebe, če je uporabnik pravna oseba, in da imate zakonsko pravico skleniti zavezujoče pogodbe.

Vse izdelke ki so na voljo na naši spletni strani, lahko naročite preko elektronskega obrazca. Po zaključku naročila lahko kupec izbere enega izmed treh zgoraj navedenih načinov plačila. Vse prikazane cene pri izdelkih so maloprodajne cene z vključenim DDV.

Če se zaradi sistemske napake ali človeške napake na strani pojavi napačna cena artikla in kupec tak artikel naroči si Bima Hrvatska pridržuje pravico da artikla kupcu ne pošlje po napačni ceni, temveč po redni ceni. takrat. Stranka bo o tem pravočasno obveščena. Če kupec prejme tak artikel po napačni ceni, ga bo Bima kontaktirala glede vračila kupnine.

Po potrditvi plačila se naročeni izdelki z dostavno službo pošljejo kupcu na želeni naslov. Vse podatke, zbrane od kupca, uporabljamo izključno za namen zagotavljanja najkakovostnejše in najhitrejše storitve dostave naročenega blaga ali obveščanja kupcev o novostih v naši spletni trgovini ali spremembah v načinu poslovanja. Bima Hrvatska se trudi z vidnimi slikami v spletni trgovini čim bolj natančno prikazati ponujene izdelke ter z imenom in opisi čim bolj natančno opisati izdelke in njihove lastnosti.

Ni nujno da izdelki in slike na spletni strani bima-shop.hr popolnoma ustrezajo živim artiklom, možna so tudi odstopanja v barvi, barvnih odtenkih ali velikosti (npr. dolžina božičnega drevesca se lahko razlikuje po višini za + -5 cm zaradi proizvodnje).

INTELEKTUALNA LASTNINA

Potrjujete in se strinjate, da vse avtorske pravice, registrirane blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine v vseh materialih ali vsebinah, ki so na voljo na spletnem mestu, vedno pripadajo nam ali tistim, ki so nam dali licenco za njihovo uporabo. Omenjene materiale lahko uporabljate samo v obsegu, ki ga mi ali imetniki licence izrecno pooblastimo. To vam ne preprečuje uporabe te spletne strani v obsegu, ki je potreben za kopiranje vaših podatkov o naročilu ali kontaktnih podatkov.

VIRUSI, PIRATSTVO IN DRUGI RAČUNALNIŠKI NAPADI

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati na način, ki namerno namešča viruse, trojance, črve, logične bombe ali katero koli drugo programsko opremo ali tehnološko škodljivo gradivo. Ne poskušajte pridobiti nepooblaščenega dostopa do te spletne strani, strežnika, na katerem gostuje, ali katerega koli računalniškega strežnika ali podatkovne baze, povezane z našo spletno stranjo. Strinjate se, da tega spletnega mesta ne boste napadali s kakršno koli vrsto napadov z zavrnitvijo storitve ali porazdeljenih napadov z zavrnitvijo storitve.

Neupoštevanje tega člena se šteje za kaznivo dejanje, opredeljeno po veljavnih predpisih. Vsako kršitev te uredbe bomo prijavili ustreznim organom in z njimi sodelovali pri ugotavljanju identitete napadalca. Prav tako vam bomo v primeru neupoštevanja tega člena preklicali pooblastilo za uporabo te spletne strani.

Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno z napadi z zavrnitvijo storitve, virusi ali katero koli drugo programsko opremo ali tehnološko korupcijo ali škodljivimi materiali, ki bi lahko vplivali na vaš računalnik, IT opremo, podatke ali materiale zaradi uporabe tega spletnega mesta ali prenosa vsebine z iste ali tistih strani, na katere vas ta stran preusmeri.

POVEZAVE Z NAŠE SPLETNE STRANI

Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in gradiv tretjih oseb, so te povezave zgolj informativne narave in nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali gradiv. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo ki je posledica njihove uporabe, kot tudi za obdelavo osebnih podatkov prek teh spletnih mest tretjih oseb.

PISNO SPOROČILO

Veljavni predpisi zahtevajo, da so nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošiljamo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bo večina komunikacije z nami potekala elektronsko ali z drugimi sredstvi, ki omogočajo pisno komunikacijo (družbena omrežja, mobilne aplikacije za sporočanje). Kontaktirali vas bomo po e-pošti ali na drug razpoložljiv način ali vam posredovali informacije s pošiljanjem obvestil prek te spletne strani.

Za namene pogodbe se strinjate z uporabo tega elektronskega komunikacijskega sredstva in sprejemate, da so vse pogodbe, obvestila, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošljemo elektronsko ali prek družbenih omrežij ali aplikacij za mobilno sporočanje, v skladu z zakonskimi zahtevami o pošiljanju v pisni obliki. oblika. Ta pogoj ne bo vplival na vaše zakonske pravice.

OBVESTILA

Za obvestila ki nam jih pošljete, uporabite naš kontaktni obrazec. Obvestila vam lahko pošljemo po elektronski pošti ali na poštni naslov ki ste ga navedli ob naročilu, na vaša obvestila pa vam bomo odgovorili v zakonskem roku. Šteje se da nam je bilo obvestilo poslano, če je pismo ki se dostavi po pošti, pravilno naslovljeno da je poštnina plačana in da je pravilno oddano na pošto ali poštni predal.

V primeru pošiljanja obvestila po elektronski pošti se šteje da je elektronsko sporočilo poslano, če je poslano na elektronski naslov naveden v teh splošnih pogojih.

PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

Pogodba je zavezujoča tako za obe stranki kot tudi za naše pravne naslednike, odstopnike in dediče. Pogodbe ali katere koli pravice ali obveznosti, ki izhaja iz nje ne smete prenesti, dodeliti, dodeliti ali drugače prenesti brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Pogodbo ali katero koli pravico ali obveznost ki izhaja iz nje, lahko kadar koli med trajanjem pogodbe prenesemo, dodelimo, dodelimo, sklenemo s podizvajalci ali drugače prenesemo. Da bi se izognili dvomu, omenjeni prenosi, dodelitve, donacije ali drugi prenosi ne bodo vplivali na pravice, ki vam jih podeljuje zakon, kot je ustrezno, niti ne bodo zmanjšali ali kakor koli omejili izrecnega in implicitnega jamstva, ki smo vam ga dali.

DOGODKI IZVEN NAŠEGA NADZORA

Nismo odgovorni za neizpolnjevanje ali zapoznelo izpolnjevanje katerih koli pogodbenih obveznosti, ki so posledica dogodkov, ki so izven našega razumnega nadzora (»višja sila«).

Višja sila vključuje vsako dejanje, dogodek, neizpolnjevanje obveznosti, opustitev ali nesrečo ki je zunaj našega razumnega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na naslednje:

 • i. stavka, blokada ali druga oblika protesta,
 • ii. državljanski nemiri, upor, invazija, teroristični napad ali teroristična grožnja, vojna (napovedana ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno,
 • iii. požar, eksplozija, neurje, poplava, potres, podor, epidemija ali katera koli druga naravna nesreča,
 • iv. nezmožnost uporabe vlakov, ladij, letal, motoriziranih ali drugih prevoznih sredstev, bodisi javnih ali zasebnih,
 • v. nezmožnost uporabe javnega ali zasebnega telekomunikacijskega sistema,
 • ti. akti, odloki, zakoni, predpisi ali omejitve katere koli vlade ali vladnega organa,
 • vii. stavka, okvara ali nesreča v pomorskem ali rečnem prometu, poštnem prometu ali katerem koli drugem načinu prevoza
 • viii pandemije COVID-19 ali katere koli druge pandemije

Razume se da naše obveznosti ki izhajajo iz pogodbe, zadržimo v času trajanja višje sile, obdobje, v katerem bomo te obveznosti izpolnili, pa se podaljša za toliko časa, kolikor je trajala višja sila. Zagotovili bomo vsa potrebna sredstva za dokončanje situacije višje sile ali iskanje rešitve, ki nam omogoča izpolnjevanje naših obveznosti iz pogodbe, kljub situaciji višje sile.

PREDHODNO OBVESTILO

S sprejemom teh splošnih pogojev potrjujete da ste prejeli predhodno obvestilo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov NN 19/2022.

OBVESTILO O NAČINU PISNE REKLAMACIJE POTROŠNIKA

V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov NN 19/2022 vas obveščamo da lahko oddate pisno pritožbo oz.

 • po elektronski pošti [email protected]
 • v poslovnih prostorih KB d.o.o., Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec
 • po pošti na KB d.o.o., Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec

V pisni pritožbi obvezno navedite svoje ime in priimek ter naslov za dostavo odgovora. Po prejemu pisne reklamacije vam bomo brez odlašanja pisno potrdili prejem le-te. Na vašo pisno pritožbo bomo odgovorili v roku 15 dni od prejema pritožbe, pri čemer bomo jasno zapisali, ali sprejemamo utemeljenost pritožbe. Potrošnik bo odgovor na reklamacijo prejel v pisni obliki najkasneje v 15 dneh po prejemu reklamacije. Prodajalec bo kupca obvestil da je prejel njegovo reklamacijo.

VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

Uporabo našega spletnega mesta in pogodbe o nakupu izdelkov na omenjenem spletnem mestu spremljamo v skladu s hrvaško zakonodajo.

Za morebitne spore ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletne strani ali omenjenih pogodb, so pristojna izključno hrvaška sodišča.

Če pogodbo sklepate kot potrošnik ali kupec, nič v tej pogodbi ne vpliva na vaše pravice ki jih priznava katera koli veljavna zakonodaja ki velja na tem področju.

Če kot kupec menite da so bile vaše pravice kršene, nam lahko pošljete pritožbo na elektronski naslov [email protected], da se pritožba pošlje v izvensodno reševanje sporov.

V zvezi z zgoraj navedenim, če je nakup in prodaja med vami in nami potekal preko spleta, preko naše spletne strani, vas obveščamo, v skladu z Uredbo EU št. 524/2013, da ste pooblaščeni za reševanje potrošniškega spora izvensodno, to je preko platforme za spletno alternativno reševanje sporov, ki je dostopna na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/, in v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. št. 121/16, 32/19) preko organa za alternativno reševanje potrošniških sporov.

Trgovec in potrošnik bosta morebitne spore skušala reševati sporazumno in na miren način, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pustite svoje kontakte in kontaktni e-poštni naslov za spletno reševanje sporov.

ODPOVED PRAVICAM

Če ne vztrajamo pri vašem strogem izpolnjevanju katere koli od vaših obveznosti v skladu s pogodbo ali temi pogoji ali nezmožnost uveljavljanja katerih koli pravic ali dejanj, ki jih imamo v skladu s to pogodbo ali temi pogoji, ne pomeni odpovedi ali omejitve navedenih pravic ali dejanj, prav tako vas ne odvezuje izpolnjevanja navedenih obveznosti.

Odpoved določeni pravici ali dejanju z naše strani ne pomeni odpovedi drugim pravicam ali dejanjem, ki izhajajo iz pogodbe ali pogojev.

Nobena odpoved kateremu koli od teh pogojev ali kakršnim koli našim pravicam ali dejanjem, ki izhajajo iz pogodbe, ne bo veljavna, razen če je izrecno navedena kot odpoved ter formalizirana in vam sporočena v skladu z določbami zgornjega razdelka Obvestila.

DELNA ODPOVED

Če je kateri koli od teh pogojev ali katera koli določba pogodbe razglašena za nično in neveljavno ter izbrisana s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa, drugi pogoji ostanejo v veljavi in ​​razglašena ničnost nanje ne vpliva.

CELOTNI DOGOVOR

Ti pogoji in vsi dokumenti, omenjeni v njih, sestavljajo celoten dogovor med strankama za ta namen in nadomeščajo kakršen koli predhodni pakt, dogovor ali obljubo med strankama, ustno ali pisno.

Stranki potrjujeta da sta se strinjali da bosta sklenili pogodbo, ne da bi se zanašali na kakršno koli izjavo ali obljubo druge pogodbene stranke ali dejstva ki bi jih bilo mogoče razbrati iz katere koli izjave ali dokumenta v pogajanjih med obema strankama pred sklenitvijo navedene pogodbe, razen tistih ki so izrecno navedeni v teh pogojih.

Nobena stranka ne bo ukrepala v zvezi s katero koli neresnično izjavo druge stranke, ustno ali pisno, pred datumom pogodbe (razen če je neresnična izjava goljufiva). Edini ukrep ki ga lahko sprejme druga stranka, je tisti ki izhaja iz kršitve pogodbe v skladu z določbami teh pogojev.

NAŠA PRAVICA DA SPREMENIMO TE POGOJE

Imamo pravico da te pogoje kadar koli pregledamo in spremenimo. Pridržujemo si pravico da kadar koli spremenimo ali prekinemo kateri koli segment poslovanja, vključno z neomejeno vsebino, časom razpoložljivosti in opremo, ki je potrebna za dostop ali uporabo spletnega mesta.

Za stranko veljajo pogoji in določila, ki veljajo v času, ko uporabljate to spletno mesto ali oddate naročilo, razen kadar zakon ali vladna odločitev zahteva retroaktivne spremembe navedenih pravilnikov, pogojev ali pravilnika o zasebnosti. V tem primeru bodo morebitne spremembe vplivale tudi na naročila, ki ste jih oddali pred tem trenutkom.

PRIPOMBE IN PREDLOGI

Vaši komentarji in predlogi so vedno dobrodošli. Prosimo, pošljite nam svoje komentarje in predloge preko kontaktnega obrazca.

Poleg tega so potrošnikom in kupcem na voljo uradni obrazci. Zahtevate jih lahko tako, da pošljete e-pošto na [email protected] ali preko kontaktnega obrazca.

RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV

Dostavna služba za artikle iz ponudbe na tej spletni strani je na voljo za območje Republike Hrvaške in vse po pravilih in pogojih dostavne službe, ki za KB opravlja storitve dostave izdelkov.

NAROČANJE IN NAKUP IZDELKOV

Predstavitev blaga v spletni trgovini ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč le neobvezujoč spletni katalog. S pritiskom na gumb "ZAKLJUČI NAKUP" oddate zavezujoče naročilo (naročilo z obveznostjo plačila) za blago v košarici. Potrditev naročila se izda takoj po oddaji naročila in ne pomeni sprejema pogodbe. Vaše naročilo lahko sprejmemo tako, da pošljemo potrdilo o prevzemu naročila po e-pošti ali na drug način, na katerega ste oddali naročilo, ali tako, da blago pošljemo na naslov za dostavo.

Vse izdelke ki so na voljo na naši spletni strani, lahko naročite preko elektronskega obrazca.

Izjemoma je naročanje izdelkov možno tudi preko socialnih omrežij, telekomunikacijskih kanalov ali preko mobilnih aplikacij za sporočanje (WhatsApp, viber, messenger ipd.). Vendar pa je v konkretnem primeru možno naročiti samo tiste izdelke, ki so v ponudbi in na voljo/dobavljivi na spletni strani Bima Hrvatska pod pogoji in cenami izdelkov ki so navedeni na spletni strani v trenutku naročila. V tem primeru je naročilo stranke veljavno šele ko KB obvesti stranko da je njegovo naročilo sprejela. Ko KB sprejme predmetno naročilo, kupcu dostavi potrditev naročila skupaj s splošnimi pogoji.

Ostale izdelke ki niso na voljo/dostopni na spletni strani, lahko glede na razpoložljivost naročite/kupite v maloprodajnih trgovinah KB. KB ni dolžan sprejemati naročil za izdelke, ki niso na voljo na spletni strani Bima Hrvatska. Po zaključku naročila lahko kupec izbere enega od treh v teh Splošnih pogojih navedenih načinov plačila. Po potrditvi plačila se naročeni izdelki z dostavno službo pošljejo kupcu na želeni naslov. Vse podatke, zbrane od kupca, uporabljamo izključno za namen zagotavljanja najkakovostnejše in najhitrejše storitve dostave naročenega blaga ali obveščanja kupcev o novostih v naši spletni trgovini ali spremembah v načinu poslovanja.

KB se trudi z označenimi slikami v spletni trgovini čim bolj natančno prikazati ponujene izdelke ter z imenom in opisi čim bolj natančno opisati izdelke in njihove lastnosti, vendar ne odgovarja za manjša odstopanja med dobavljenimi izdelki. in isto fotografijo, kot tudi v primeru očitne napake KB- a, in je bilo navadnemu človeku enostavno videti, da gre za napako. Kupce še posebej opozarjamo, da so možna odstopanja od barve izdelka na fotografiji in samega izdelka ter katera odstopanja so možna zaradi kota fotografiranja, osvetlitve, kot tudi, da barva izdelka na sliki ne vpliva. nikakor ne ustreza barvi samega izdelka, vendar bo v tem primeru veljal opis izdelka pod fotografijo.

Načini plačila

KB na bima-shop.si vam omogoča nakup in plačilo izbranih izdelkov v spletni trgovini na naslednje načine:

Plačilo s kreditnimi karticami.

Plačilo po prejemu pošiljke (plačilo po povzetju): Plačilo po povzetju vam omogoča plačilo zneska naročila dostavljalcu ob dostavi na navedeni naslov. Plačilo po povzetju se izvaja izključno z gotovino, kar pomeni, da zneska ni mogoče plačati s kreditno kartico. V primeru, da prejemnik pošiljke ne more prevzeti ob dostavi, zaradi odsotnosti, mu dostavljalec pusti obvestilo o roku dostave pošiljke. Velja za naročila do 133€. V primeru plačila po povzetju se zaračuna doplačilo 0,40 €. Plačilo po povzetju ni možno za izdelke, ki so izdelani po specifikaciji potrošnika, t.i. personalizirani izdelki. V primeru enostranske odpovedi pogodbe se vračilo izvede z bančnim nakazilom. Za to potrebujemo podatke o vašem bančnem računu. Pridržujemo si pravico do izdaje kupona v vrednosti vrnjenega blaga, če ne posredujemo podatkov o bančnem računu in po večkratnem opominu.

Plačilo preko internetne banke: Predračun z vsemi podatki, potrebnimi za plačilo, vključno s številko računa, na katerega morate plačati znesek naročila, prejmemo na vaš e-naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Nato lahko plačilo izvedete preko spletne banke ali s plačilom v bančni poslovalnici, na pošti, na Fini ipd. Po vidnem plačilu v našem računovodstvu vam naročene artikle pošljemo na vaš naslov v dogovorjenem roku dostave. krat. Pri plačilu z bančnim nakazilom (virman ali internetno bančništvo) je kupec dolžan uporabiti podatke za plačilo, ki jih je KB prejel po elektronski pošti.

Stranka mora zahtevati račun R1 ob zaključku naročila, kasnejše zahteve za račun R1 ne bodo sprejete.

* ti načini plačila veljajo izključno za nakupe preko spletne trgovine bima-shop.hr

V skladu z Zakonom o uvedbi evra kot uradne valute v Republiki Hrvaški (UL 57/22) je v obdobju dvojnega poročanja cen veljalo predpisano fiksno menjalno razmerje 1 EUR (€) = 7,53450 HRK. uporabljeno.

Vse cene izdelkov so maloprodajne. Cene izdelkov in cene dostave so izražene v evrih in vključujejo pripadajoči DDV. Postopek vnosa cene na spletno stran za vsak izdelek je podvržen več nivojski kontroli, vendar ne glede na to obstaja možnost napake, saj ne gre za avtomatski vnos. Takšne situacije so izredne in se prodajalec zanje svojim kupcem vnaprej opravičuje, saj jih bo primoran obvestiti o nastali situaciji, napačni ceni za določen izdelek in nemožnosti dostave po konkretnem naročilu kupca.

Prodajalec je pooblaščen za spremembo cen brez predhodnega obvestila, tako kot je pooblaščen za spremembo cen izključno za spletno trgovino brez predhodnega obvestila.

Prodajalec je pooblaščen, da kadarkoli določi razprodaje, dnevne ali tedenske akcijske razprodaje za posamezen izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse izdelke...

 • Kuponi in popusti, ki jih prejmejo kupci, se ne seštevajo in ne veljajo za že znižane artikle ali za nakup darilnih bonov.
 • Ni nujno da so cene in popusti enaki pri Bima Slovenija in v maloprodajnih trgovinah.
 • Kuponov ki so jih unovčili spletni kupci ni mogoče unovčiti v maloprodajnih trgovinah.

Vse cene prikazane ob izdelkih so maloprodajne cene z DDV, vendar ne vključujejo stroškov dostave ali stroškov, povezanih z izbiro načina plačila (npr. plačilo po povzetju), ki se nato prištejejo k skupni ceni. Cene izdelkov in dostave so izražene v evrih.

Cena izdelka bo tista ki je ves čas navedena na naši spletni strani, razen v primeru očitne napake. Čeprav se trudimo zagotoviti pravilne cene, navedene na spletni strani, lahko pride do napak. Če odkrijemo napako v ceni izdelka, ki ste ga naročili vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času in vam dali možnost potrditve naročila po pravilni ceni ali preklica naročila.Takšne situacije so izredne in zanje prodajalec se vnaprej opravičuje svojim kupcem, saj jih bo primoran obvestiti o nastali situaciji, napačni ceni za določen izdelek in nemožnosti dostave po konkretnem naročilu kupca.

Če ne bomo mogli stopiti v stik z vami, se bo naročilo štelo za preklicano in vsi plačani zneski bodo v celoti povrnjeni. Bima Hrvatska oglašuje na družbenih omrežjih in internetnih portalih (npr. Njuškalo) in ne odgovarjamo za napake v napačnih cenah ali slikah na teh mestih na internetu.

Če kupec kljub temu prejme artikel po napačni ceni, se kupec zavezuje nadomestiti razliko v ceni predmetnega izdelka, Bima pa ga bo glede vračila kupnine kontaktiral. Nobenega izdelka vam nismo dolžni prodati po nepravilno navedeni nižji ceni (tudi če smo vam poslali potrdilo o dostavi), če je napaka v ceni očitna in nezmotljiva in bi razumno lahko razumeli, da je cena napačna.

Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Vendar, razen kot je navedeno zgoraj spremembe ne bodo vplivale na naročila za katera smo poslali potrditev naročila. Zato so izdelki kupljeni in dostavljeni po cenah v trenutku naročila s strani Kupca, ne glede na datum dostave. Ko izberete vse artikle, ki jih želite kupiti, bodo dodani v vaš nakupovalni voziček. Naslednji korak je obdelava naročila in izvedba plačila. V ta namen je potrebno slediti korakom nakupnega procesa in na vsakem koraku posredovati oziroma potrditi zahtevane podatke. Poleg tega lahko med postopkom nakupa pred plačilom spremenite podatke o svojem naročilu.

Prodajalec je pooblaščen da lahko kadarkoli določi posebne prodajne pogoje (npr. akcija, razprodaja) za posamezen izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse izdelke. Za naročanje izdelkov zavezujejo le cene izdelkov ki so prikazane na naši spletni strani. V tem smislu če so naši izdelki napačno oglaševani na določenih straneh ali družbenih omrežjih po cenah, ki so nižje od tistih, ki so navedene na spletnem mestu, so merodajne in zavezujoče le cene, promocije in popusti, objavljeni na našem spletnem mestu, in KB ni dolžan dostaviti izdelek kupcu po ceni in pogojih ki so navedeni na drugih straneh kot na uradni spletni strani bima-shop.hr

Prav tako obstaja možnost da nekatere tretje osebe naložijo slike naših izdelkov in z našim logotipom ter oglašujejo prodajo le-teh, vendar so za nastanek pogodbenega razmerja edini relevantni izdelki, cene in njihovi pogoji objavljeni na uradnem spletne strani Bima Hrvaška so v tem smislu izključene kakršne koli odgovornosti KB.

Podjetje KB d.o.o. je podpisnik etičnega kodeksa ki določa načine delovanja gospodarskih subjektov za zanesljivo in transparentno uvedbo evra v Republiki Hrvaški, s ciljem ustvarjanja zaupanja in varnega okolja za potrošnike. Etični kodeks si lahko prenesete TUKAJ

Popusti - Akcije, kuponi, promocije

Popusti se obračunavajo na izdelke po rednih cenah. Popusti se ne seštevajo in jih ni mogoče kombinirati z drugimi popusti, kuponi ali akcijami. Zato se akcije, kuponi in promocije ne seštevajo in se med seboj izključujejo. Na izdelke se obračunavajo samo popusti, ki so navedeni na spletni strani Bima Hrvatska in samo na izdelke, ki so na voljo na spletni strani Bima Hrvatska.

Na izdelke, ki so na voljo v maloprodaji, se obračunajo samo popusti, ki so navedeni v tej trgovini. Popusti, posebne ponudbe in promocije se samodejno izračunajo ob dodajanju izdelkov v košarico. Če je na družbenih omrežjih KB ali na drugih straneh določen popust ali promocija za določene izdelke, le-ta ne velja za izdelke, ki so na voljo na spletni strani Bima Hrvatska, ampak velja samo za popust/promocijo na uradni spletni strani Bima Hrvatska in KB ni dolžan dostaviti izdelka po ceni, ki je navedena na drugih straneh kot na spletni strani Bima Hrvatska.

V kolikor je na artiklu nalepka SPLETNA AKCIJA velja popust le za nakupe preko spletne trgovine Bima Slovenija, popusti pa ne veljajo za fizične poslovalnice.

Maloprodajne cene v maloprodajnih mestih

Cene, popusti, akcije in promocije maloprodajnih izdelkov se določajo na izdelke v maloprodajnih poslovalnicah BIMA.

Izjava o varnosti plačila

T-Com Pay Way uporablja najsodobnejše standarde varovanja podatkov - protokol Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritmom MD5. Protokol ISO 8583 zagotavlja, da izmenjava podatkov med sistemom T-Com in avtorizacijskimi centri kartičnih hiš poteka v zasebnem omrežju ki je pred nepooblaščenimi dostopi zaščiteno z dvoslojnim »firewalla«.

POSTOPEK NAROČANJA

Izdelke naročite prek spletnega mesta po preprostih navodilih, da izpolnite vse potrebne podatke in končno potrdite naročilo.

Prebrskajte ponudbo naših izdelkov in izbrane izdelke preprosto dodajte v košarico s klikom na zeleni gumb »DODAJ V KOŠARICO«, ki se nahaja s klikom na vsak posamezen izdelek.

Na vrhu strani lahko kadar koli spremljate, koliko izdelkov imate v košarici in kolikšna je skupna količina dodanih izdelkov. Kliknite na OGLED VOZIČKA; si lahko podrobno ogledate izdelke, ki ste jih dodali v košarico, spremenite količino naročenih izdelkov in izdelke odstranite iz košarice.

V zgornjem desnem kotu kliknite ZAKLJUČEN NAKUP, da začnete postopek dokončanja nakupa, ki je sestavljen iz treh korakov in v katerega boste vnesli podatke o dostavi in ​​podatke o plačilu.

 • 1. korak (vnesite e-pošto in geslo) potrditve naročila, kjer morate vnesti svoj e-poštni naslov za pošiljanje potrditve naročila ter računov in obvestil v zvezi z nakupom. S klikom na gumb "NASTAVI KOT GOST" se odpre 2. korak potrditve naročila (Podatki o dostavi), kjer morate vnesti podatke za dostavo izdelka in dostavo računa ter klikniti NAPREJ KORAK.
 • "Naslednji korak" je tretji in zadnji korak, kjer izberete način plačila in potrdite naročilo s klikom na gumb "ZAVRŠI NAKUP", s katerim ste zaključili postopek naročanja in ne morete več dodajati izdelkov v košarico. Na zaslonu se prikaže sporočilo zahvale, po e-pošti pa boste prejeli potrditev prejetega naročila. Po elektronski pošti vas bomo obvestili, da je naročilo sprejeto in poslano ("Potrditev dostave"). Potrdilo o dostavi bo priloženo elektronsko potrditev s podrobnostmi vašega naročila ("E-potrditev"). V primeru, da niste prejeli potrditve naročila, preverite svojo neželeno pošto na spodnjem stiku, preden se obrnete na KB.

Nakup ni mogoče zaključiti brez označevanja polja; Strinjam se s Splošnimi pogoji, katerih oznaka kupec potrjuje, da je prebral in razume te Splošne pogoje in da se z njimi strinja ter označuje polje "Jaz sem zavedajte se, da naročilo vključuje plačilo. "

V vsakem od teh treh korakov lahko v košarico dodate še več izdelkov, tako da v spodnjem levem kotu kliknete gumb »DODAJ VEČ IZDELKOV«, vendar le pred klikom na gumb »Ustvari naročilo. Če kupec v 72 urah po elektronski pošti ni prejel potrditve nakupa ali ni mogoč dostop do storitve na način, ki je naveden v elektronskem sporočilu, se je dolžan obrniti na prodajalca na elektronski naslov [email protected]____________________.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena ob prevzemu naročila, izdelek pa bo dostavni službi dostavljen v 5 delovnih dneh (brez sobote, nedelje in neradnih dni) od dneva, ko je plačilo kupca vidno na računu KB , razen pri plačilu po povzetju. Če kupec izbere način plačila z gotovino po povzetju, je prodajna pogodba sklenjena v času prevzema naročila stranke, izdelek pa bo dostavni službi odposlan v 5 delovnih dneh (sobota, nedelja in nedelovalno). izključenih dni) po sklenitvi prodajne pogodbe. Izjemoma do sklenitve pogodbenega razmerja med družbo KB in stranko ne bo prišlo, če je to opisano v postavki RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODA.

RAZPOLOŽLJIVOST IZDELKA

Vsa naročila izdelkov so odvisna od razpoložljivosti izdelka v skladišču KB. V posameznih primerih je možno, da zaradi velikega povpraševanja po določenih izdelkih, pa tudi zaradi in ker se zaloga izdelkov ne posodablja zaradi naročil, oddanih izven delovnega časa, prodajalec ne bo mogel za dostavo nekaterih naročenih izdelkov. Nekateri izdelki v ponudbi so v celoti ali delno razprodani.

V primeru razprodanih izdelkov bo kupec pred dostavo blaga obveščen po elektronski pošti ali telefonu ali na kakršen koli drug način, na katerega je bilo oddano naročilo, v tem primeru prodajalec ne nosi nobene odgovornosti in pogodba je samodejno sklenjena prenehala. V tem primeru lahko prodajalec prek levega kontakta obvesti kupca o ponovni razpoložljivosti zadevnega izdelka. V primeru, da je kupec za izdelek plačal po izvedenem naročilu, bo KB kupcu vrnil denar na način in v rokih, ki jih določi kupec v primeru enostranske odpovedi.

ZAVRNITEV OBDELAVE NAROČILA

Pridržujemo si pravico da kadar koli odstranimo kateri koli izdelek s te spletne strani, kakor tudi da odstranimo ali spremenimo gradivo ali vsebino le-tega. Čeprav se bomo vedno potrudili obdelati vsa naročila, obstajajo izjemne okoliščine ki nas prisilijo da zavrnemo obdelavo naročila po tem ko pošljemo potrditev naročila. Pridržujemo si pravico do tega kadarkoli, o čemer bo kupec obveščen na način, kot je oddal naročilo izdelka.

Vam ali kateri koli tretji osebi nismo odgovorni za odstranitev katerega koli izdelka s tega spletnega mesta ali za odstranitev ali spremembo materiala ali vsebine s spletnega mesta ali za ustavitev obdelave naročila po tem, ko smo poslali potrditev naročila. . Prav tako si KB pridržuje pravico, da zavrne sprejem naročnikovega naročila in dostavo izdelka kupcu ter da enostransko prekine kupoprodajno pogodbo če je kupcu že bila poslana potrditev naročila, predvsem v naslednjih primerih:

 • če obstaja sum da gre za zlorabo pravic s strani kupca,
 • če obstaja sum da je kupec lažno navedel podatke, potrebne za sklenitev pogodbe, zlasti če KB ugotovi da je kupec lažno navedel svoje osebne podatke,
 • če gre za Kupca ki je predhodno zlorabil svoje pravice, predvsem če ni hotel prevzeti dostavljenega izdelka.
 • in v drugih primerih ko KB presodi da bi s sprejemom naročila s strani Kupca KB nastala škoda.

Pogoji pošiljanja in dostave

Dostava: Dostava naročenega blaga ali paketov se vrši do vhoda v stanovanjski objekt na želenem naslovu (razen na nekaterih otokih, kjer dostavo izvajamo do ODHODNOG TRAJEKTNEGA PRISTANIŠČA - Biševo, Drvenik Veli in Mali, Ist, Iž, Ilovik, Koločep, Kaprije, Krapanj, Lastovo, Lopud, Molat, Olib, Ošiljak, Premuda, Prvić, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Vele in Male Srakane, Susak, Sv. Andrija, Šipan, Unije, Vrgada, Zlarin, Zverinac, Žirje). Če gre za stanovanjski objekt, dostavljalec blaga ni dolžan nositi do nadstropja, kjer se nahaja stranka, temveč do vhoda v objekt.

Dostava se izvaja preko transportnih podjetij, ki opravljajo transportne in dostavne storitve. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan podpisati dobavnico oziroma dobavnico, kar dostavna služba jemlje kot potrdilo o prevzemu blaga, to je opravljeni dostavi.

Dobavni rok: Dostavna služba bo dostavo opravila v 2 do 4 delovnih dneh (najkasneje v 30 delovnih dneh) po prevzemu blaga v skladišče, razen v primeru vikendov ali praznikov, ko se dostava prestavi na naslednji delovni dan. dan. Delovni dnevi Bima Hrvatska so od ponedeljka do petka (brez praznikov). Izjema so artikli, ki jih trenutno nimamo na zalogi, vendar so bili kupci obveščeni o daljšem čakanju. Daljši rok dostave velja za otoke, kjer se dostava izvaja po urniku dostavne službe. Podrobnosti o času dostave na otoke si lahko ogledate na uradni spletni strani dostavnega podjetja.

Na vašo zahtevo v naročilu vam pošljemo kodo za sledenje tako da lahko kadarkoli preverite status vaše pošiljke na uradni spletni strani dostavljalca.

*zaradi povečanega obsega dela dostavne službe v terminu od 15.11.-31.12.2023. možen tudi daljši dobavni rok od predvidenih 2-4 delovnih dni.

Cena dostave: Za dostavo naročenega blaga se zaračuna osnovni znesek dostave 5€. DDV je vključen v ceno dostave.

Nad 133€ je dostava brezplačna. (133 € mora biti skupni znesek vseh artiklov, torej brez zneska dostave da lahko kupec dobi brezplačno dostavo, torej velja samo za vrednost izdelkov v košarici).

Dodatki k osnovnemu znesku pošiljanja:

* Doplačilo za plačilo po povzetju: 0,40 €

* Storitev "NAROČILO S PREDNOSTNO OBDELAVO (+1€) ne sodeluje pri obračunu pri doseganju brezplačne dostave. Pri tej storitvi ne jamčimo, da bo paket dostavljen hitreje od običajne dostave, zagotavljamo pa, da bomo to naročilo obdelamo in pošljemo v skladišče na zlaganje pred rednimi naročili, ki nimajo izbrane te storitve.Čas dostave po odpremi iz naše slaščičarne je odvisen od urnika dostavne službe.Seveda zaradi hitrejše obdelave na naši del, je večja verjetnost, da bo paket prispel hitreje, vendar tega ne moremo zagotoviti, ker ne vplivamo na urnik dostave dostavne službe Ta vrsta storitve ne velja za naročila nad 133 eur!

*Za določeno število artiklov, ki so predimenzionirani ali pretežki, se zaračuna dodaten znesek dostave za vsak tak kos (običajno 0,40 € na kos - krožniki, peskovniki, tobogani...). Prav tako se zaradi oddaljenosti mesta dostave (nekatere otoške lokacije) zaračuna višja dostava. Vsak kupec ob dodajanju v košarico ali ob vnosu poštne številke vidi dodatne zneske pošiljanja v realnem času.

Dobava je v roku 2 - 3 delovnih dni (najkasneje 30 delovnih dni). Dostavni službi DPD in In Time ne dostavljata paketov ob sobotah in nedeljah. Prvi delovni dan je naslednji dan po izdelavi naročila.

Dostava se vrši izključno ob delavnikih od ponedeljka do petka v delovnem času dostavne službe. Okvirni dobavni rok je približno 5 delovnih dni, ki teče kot je določeno v točki - POSTOPEK NAROČILA, najkasneje pa v 30 delovnih dneh od prevzema blaga v skladišče, razen v primeru vikendov ali praznikov, ko dostava se prestavi na naslednji delovni dan. Izjema je dostava izdelkov, ki trenutno niso na voljo v skladišču KB, o čemer bodo Kupci obveščeni. Bima ne odgovarja za pakete izgubljene s strani dostavne službe ali iz drugih razlogov dostavljene dlje kot 30 delovnih dni.

**Plačilo po povzetju ni možno za naročila v skupnem znesku dostave 7,65 eur ali več.

** Pri naročilih katerih vrednost je večja od 133 € plačilo po povzetju ni možno.

Če vas zanima, kdaj bo izdelano naročilo ali paket na vašem naslovu, predlagamo dva načina preverjanja:

IMAM ŠTEVILKO POŠILJKE - PAKET / ŠTEVILKO ZA SLEDENJE

Dostavna služba pošlje številko paketa preko SMS sporočila na vaš mobilni telefon, če ste jo pustili pri oddaji naročila. Lokacijo paketa lahko preverite na straneh dostavne službe:

DPD - https://www.dpdgroup.com/hr/mydpd/my-parcels/search?parcelNumber=%20I

IN TIME - https://www.in-time.hr/

NIMAM ŠTEVILKE POŠILJKE - PAKET / ŠTEVILKA ZA SLEDENJE

Prosimo kontaktirajte nas preko uradne elektronske pošte [email protected] da preverite svoj paket.

Dobavni roki ne vključujejo:

 • dan odpreme s strani KB,
 • zamuda zaradi nepravilnega in nepopolnega naslova prejemnika,
 • čas zamude zaradi višje sile ali zastoja prometa ali okvare dostavnega vozila, do katere ni prišlo po krivdi KB,
 • dela prosti dnevi in ​​dnevi ko dostavna služba ne dostavi pošiljk,
 • čas zamude zaradi spremembe naslova za dostavo s strani naročnika po oddaji pošiljke,
 • v primeru, da dostavna služba preusmeri pošiljko na napačno deponijo.

Odvisno od tega katera dostavna služba dostavlja izdelke KB, lahko dostavna služba kupcu pošlje kodo za sledenje, tako da lahko kupec kadarkoli preveri status pošiljke na uradni spletni strani dostavne službe. Izdelke KB dostavljajo dostavne službe: dostavna služba DPD in dostavna služba In Time. KB je pooblaščen da angažira drugo dostavno službo kot je navedena v teh splošnih pogojih v tem primeru bo naročnik obveščen preko katere dostavne službe bo pošiljka dostavljena.

Ker se izdelek dostavlja preko tretje osebe se za pogoje in način dostave ter cene dostave uporabljajo Splošni pogoji dostavne službe ki izdelek dostavlja in se v tem smislu Naročnik nanaša na Splošnih pogojev dostavne službe in sicer:

Za DPD - https://www.dpd.com/hr/hr/podrska/uvjeti-prijevoza/

Določene dostavne službe ne dostavljajo paketov na vse hrvaške otoke, ampak se dostava izvaja preko Hrvaške pošte. Cena tovrstnih pošiljk je 6,64€. Za boljšo komunikacijo med kupcem in dostavljalcem zaposleni v spletni trgovini dostavljalcem posredujejo tudi telefonsko številko, ki jo je kupec navedel ob nakupu izdelka.

Dan pred predvideno dostavo ali na dan dostave lahko dostavna služba kupcu pošlje SMS sporočilo ali elektronsko pošto, v katerem ga obvesti o okvirnem roku dostave. Če vam predlagani termin ne ustreza, se je potrebno dogovoriti za nov termin dostave na kontakte navedene v prejetem obvestilu, skladno z obvestilom dostavne službe. V nasprotnem primeru, če nov datum dostave ni dogovorjen in prejemnik ni najden ob dogovorjeni uri na dogovorjenem naslovu, se vsak nov poskus dostave dodatno zaračuna. Pošiljko lahko brez dodatnih stroškov hranimo v skladišču dostavnega podjetja do 5 dni. Po preteku tega roka se vsak dodatni poskus dostave zaračuna.

KB obvešča da je rok dostave le predviden rok dostave in da lahko pride do zamude zaradi nepredvidenih okoliščin, višje sile ali območja dostave ali okoliščin ki so na strani dostavne službe ali drugih tretjih oseb in v tem primeru je vsakršna naša odgovornost izključena.

V kolikor pošiljke kupcu ni bilo mogoče dostaviti ker »je ni hotel prevzeti« ali ker ga ob dogovorjenem času ni bilo najdeno na mestu dostave se vsak nadaljnji poskus dostave posebej zaračuna kupcu glede na ceno dostave, KB pa pošiljke ni dolžan dostaviti kupcu, preden kupec krije te stroške. Če KB dostavi takšno pošiljko preden so stroški dostave plačani se stranki zaračuna znesek ponovne dostave.

Posebni pogoji dostave: Dostavne službe DPD in In Time ki so pooblaščene za distribucijo paketov Bima Hrvatska, ne dostavljajo paketov na vse otoke na Hrvaškem, temveč jih dostavljajo preko Hrvaške pošte. Cena tovrstnih pošiljk je nad 5,97€.

Urnik dostave DPD na otoke TUKAJ!

Obveščamo vas da zaradi novih omejitev partnerja ki dostavlja v 2. cono dostave (na najmanjše otoke), veljajo nove omejitve dostave. Na omenjeno območje je možno namesto dosedanjih 20 kg poslati paket z maksimalno težo do 10 kg. Vse ostale omejitve ostajajo enake kot doslej. Spodaj vam ponujamo seznam vseh poštnih številk za katere velja sprememba.

Pri naročilu nad 133 € mora kupec plačati celoten znesek po predračunu ali 19,91 € varščine ki se odšteje od skupnega zneska naročila ob plačilu artikla. Za naročila nad 265,45 € ta depozit znaša 39,82 €, za naročila nad 398,17 € pa morate plačati 66,36 € vnaprej.

Pakiranje: Bima Hrvatska se zavezuje da bo poslala nove in nepoškodovane izdelke. Vsi izdelki bodo zapakirani tako da se med transportom in manipulacijo ne morejo poškodovati. Kupec je dolžan morebitne poškodbe preveriti in jih prijaviti takoj po prevzemu ali še isti dan. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke z vidnimi zunanjimi poškodbami ali če je škatla odprta in nezaprta z originalnim trakom BIMA. V kolikor takšna škoda ni prijavljena še isti dan kasnejših reklamacij ne bomo mogli sprejeti oziroma jo pošljemo na stroške kupca.

Izdelki bodo zapakirani tako, da se ob normalnem ravnanju med transportom ne morejo poškodovati. Bima Hrvaška se zavezuje da bo poslala nove in nepoškodovane izdelke. Kupec je dolžan morebitne poškodbe preveriti in jih pisno prijaviti nemudoma na dan prevzema tako, da poškodbo vpiše na dobavnico dostavljalcu, ki je blago dostavil, oziroma zavrne prevzem pošiljke z vidnimi zunanjimi poškodbami.

Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke z vidnimi zunanjimi poškodbami ali če je škatla odprta in nezaprta z originalnim trakom. Če kupec po odpremi blaga ne prejme blaga ali obvestila o dostavi v pričakovanem roku, ima pravico o tem obvestiti trgovca da se loti iskanja pošiljke ali pošlje nadomestno pošiljko. .

Za namene teh določil in pogojev se šteje da je "dostava" opravljena ali da je naročilo "dostavljeno" takoj ko kupec ali tretja oseba ki jo je kupec določil za prevzem izdelka, pridobi fizično posest nad blagom kot je dokazano. s podpisom potrdila o prejemu naročila na navedenem naslovu za dostavo. Kupec je dolžan pošiljko prevzeti in jo takoj pregledati pred dostavljalcem. Naknadne reklamacije zaradi možnosti poškodbe pošiljke med dostavo so izključene.

Na podlagi zakona o poštnih storitvah (Ur. l. 144/12, 153/13, 78/15, 110/19, 54. čl.)

V primeru poškodbe ali zmanjšanja vsebine pošiljke mora prejemnik ali druga pooblaščena oseba vložiti reklamacijo takoj ob dostavi pošiljke.

NEMOŽNOST DOSTAVE

Če v roku 30 dni od dneva razpoložljivosti naročila za dostavo dostava ni bila mogoča iz razlogov, za katere ne odgovarjamo, bomo domnevali, da želite odpovedati pogodbo in jo bomo preklicali. Zaradi odpovedi pogodbe vam vrnemo vplačani znesek za ceno naročenih izdelkov, zmanjšan za stroške dostave, najkasneje v 14 delovnih dneh od dneva odpovedi pogodbe.

Če kupec izdelka ne prevzame ali brez utemeljenega razloga noče prevzeti izdelka, si pridržujemo pravico zahtevati povračilo manipulativnih, transportnih in drugih morebitnih stroškov.

PRENOS TVEGANJA IN LASTNIŠTVA IZDELKA

Prevzamete odgovornost za izdelke od trenutka ko je izdelek dostavljen. Lastništvo nad izdelki prevzamete ko prejmemo vse dolgovane zneske, vključno s stroški dostave, ali v času dostave če je dostava opravljena pozneje.

Pravica do enostranske odpovedi pogodbe

OBVESTILA O PRAVICI POTROŠNIKA DO ENOSTRANSKE ODPOVEDI POGODB, SKLENENIH NA DALJAVO IN POGODB SKLENJENIH IZVEN POSLOVNIH PROSTOROV

Na podlagi 6. odstavka 81. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 19/22) in 3. odstavka 38. člena Zakona o sistemu državne uprave (Uradni list RS, št. 66/19) minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj po predhodnem soglasju ministra za zunanje in evropske zadeve sprejme to uredbo.

Izračun roka za enostransko odpoved pogodbe

Pogodbo lahko brez navedbe razloga enostransko prekinete v roku 14 dni. Da bi lahko uveljavljali pravico do enostranske odpovedi te pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o enostranski odpovedi pogodbe pred iztekom roka obvestiti z nedvoumno izjavo, poslano po pošti ali elektronski pošti, v kateri navedete vaše ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov

Rok za enostransko odpoved je 14 dni od:

- ko je zadnji kos ali zadnja pošiljka blaga, naročenega preko spletne strani bima-shop.si predana vam ali tretji osebi ki jo določite vi ki ni prevoznik.

Vračilo vplačanega zneska

Če enostransko prekinete to pogodbo, vam bomo denar, ki smo ga prejeli od vas, vključno s stroški dostave, vrnili brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko smo prejeli vašo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe, razen če ste izbrali drugačno vrsta dostave in ki ni najcenejša standardna dostava, ki smo jo ponudili. Vračilo bo izvedeno na enak način kot ste izvedli plačilo. V primeru, da se strinjate z drugim načinom vračila vplačanega zneska, ne nosite nobenih stroškov v zvezi z vračilom.

Vračilo blaga

Blago vrnite ali nam ga izročite na naslov Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko ste nam posredovali svojo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe. Šteje se, da ste svojo obveznost izpolnili pravočasno, če nam blago pošljete ali izročite pred potekom prej navedenega roka, oziroma osebi, ki smo jo pooblaščeni za prevzem blaga.

Stroški vračila blaga

Neposredne stroške vračila blaga morate kriti sami.

Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklepa pravni posel ali deluje na trgu izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti. Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga.

Obdobje odpovedi pogodbe poteče po 14 dneh od dneva, ko ste vi ali tretja oseba ki ste jo navedli, razen prevoznika, pridobili fizično posest nad blagom ali v primeru več artiklov iz enega naročila dostavljenih ločeno, po 14 dni od dneva ko ste vi ali tretja oseba ki ste jo izjavili, razen prevoznika pridobili v fizično posest zadnji artikel v naročilu.

Da lahko potrošnik uveljavlja pravico do enostranske odstopa od pogodbe, mora prodajalca o svoji odločitvi o enostranski prekinitvi pogodbe obvestiti PISNO pred iztekom 14-dnevnega roka in sicer z nedvoumno izjavo, poslano po pošti. na naslov: [email protected], v katerem navedete ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali e-poštni naslov, številko naročila/računa, datum nakupa in naziv izdelka, IBAN na katerega vračilo mora biti izvedeno, potrošnik pa lahko po lastni izbiri uporabi tudi spodaj priložen vzorec obrazca za enostransko odpoved pogodbe, vendar to ni obvezno.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. št. 19/2022) ste pooblaščeni da v 14 dneh od dneva dostave izdelka, to je dostave zadnjega izdelka iz naročila brez navedbe razlogov enostransko odstopite od pogodbe.

Standardni obrazec za enostransko odpoved pogodbe si lahko prenesete na tej povezavi.

Obrazec za enostransko odpoved pogodbe ki je dostopen na naši spletni strani, lahko elektronsko izpolnite in pošljete kopijo.

Potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe vam bomo brez odlašanja poslali po elektronski pošti.

POTRDILO o prejemu odstopne izjave s strani potrošnika!
Pogodbo lahko enostransko odpoveste z omenjenim obrazcem ali s katerokoli drugo nedvoumno izjavo, s katero izrazite voljo do odstopa od pogodbe na trajnem mediju (pisni obrazec, e-pošta...).

Vsi spletni trgovci in trgovci na drobno v EU, Islandiji, Lihtenštajnu ali na Norveškem morajo zagotoviti lahko dostopno povezavo do platforme za spletno reševanje sporov in e-poštni naslov, na katerega lahko platforma za spletno reševanje sporov stopi v stik z vami (člen 14 Uredbe (EU) št. 524/2013).

Platforma za spletno reševanje sporov ec.europa.eu/consumers/odr.

Več o pravilniku o vsebini in obliki obvestil o pravici potrošnika do enostranske odpovedi pogodb, sklenjenih na daljavo, in pogodb, sklenjenih izven poslovnih prostorov, si lahko preberete TUKAJ!

Evropska platforma za reševanje sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

V primeru spora med potrošnikom in trgovcem se lahko vloži prijava na Častno razsodišče Hrvaške gospodarske zbornice, Častno razsodišče Hrvaške obrtne zbornice, predlog za poravnavo pa na Center za pomiritev. ali Evropska komisija preko obrazca za spletno reševanje sporov. Morebitne spore bosta trgovec in potrošnik skušala reševati sporazumno in na miren način, v nasprotnem primeru pa je za spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Varaždinu.

Pustite svoje kontakte in kontaktni e-poštni naslov za spletno reševanje sporov. Za izpolnitev odpovednega roka pogodbe zadostuje da nam pred iztekom odpovednega roka pošljete pismo o uveljavljanju odpovednih pravic.

Učinki odpovedi pogodbe

Če se odločite za enostransko prekinitev pogodbe v zakonskem roku vam bomo prejeta plačila vrnili v imenu cene naročenih izdelkov zmanjšane za stroške povezane z načinom plačila (bančna provizija pri plačilu s kreditno kartico ipd.). ), najkasneje v 14 delovnih dneh od dneva, ko smo prejeli naročeno blago, pod pogojem, da je izdelek prejet v pravilnem stanju, v kakršnem je bil dostavljen. Vrnjeno blago ne sme biti rabljeno in poškodovano ter mora biti dostavljeno v originalni embalaži.

Sredstva bomo vrnili z vplačilom sredstev na račun. V primeru, da je bilo plačilo izvedeno po povzetju, je prejeti znesek možno vrniti samo s plačilom na račun pri čemer ste nam ob prekinitvi dolžni sporočiti IBAN računa, na katerega je potrebno plačilo. Pridržujemo si pravico do izdaje kupona v vrednosti vrnjenega blaga če ne posredujemo podatkov o bančnem računu in po večkratnem opominu.

Potrošnik mora blago vrniti brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva ko je obvestil prodajalca, da odstopa od pogodbe, blago pa mora vrniti ali dostaviti na naslov: Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec. Šteje se da je potrošnik svojo obveznost vračila blaga izpolnil pravočasno, če blago izroči prodajalcu ali s strani prodajalca pooblaščeni osebi za prevzem blaga pred potekom 14-dnevnega roka. Potrošnik se zavezuje, da bo izdelek vrnil nepoškodovan v originalni embalaži z vso opremo in dokumentacijo, s katero je bil izdelek prvotno dostavljen ter z originalnim računom kot dokazilo o nakupu.

Potrošnik je dolžan nositi vse stroške vračila izdelka. Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica drugačnega ravnanja z blagom, kot je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Da bi potrošnik lahko ugotovil naravo, lastnosti in funkcionalnost blaga, lahko z blagom ravna in ga pregleduje izključno na način, ki je običajen pri nakupu blaga v prostorih prodajalca. (Blaga, ki ga namerava kupec vrniti v roku 14 dni, ne sme zlagati, spreminjati, uporabljati ali nositi, prati, odstraniti všite etikete in/ali všitega logotipa, odpreti originalne embalaže ali izvajati kakršnih koli drugih dejanj. kar bi zmanjšalo vrednost blaga. )

V roku v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila mora blago skrbno skladiščiti to pomeni da se mora obnašati kot posebej skrben in vesten človek. V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka zaradi ravnanja z izdelkom, se prodajalec bremeni od prejetega zneska kupnine v sorazmerju zmanjšanja vrednosti po lastni oceni, upoštevajoč objektivna merila vsakega posameznega primera. Prav tako vračilo artikla v naše skladišče organizira kupec na lastne stroške ali s pomočjo naše dostavne službe.

V primeru da je vračilo organizirano preko naše dostavne službe se kupcu vrnjeni znesek zmanjša za stroške pošiljanja v imenu stroškov vračila izdelkov po cenah pošiljanja, določenih v teh splošnih pogojih. Če kupec vrne paket, ki ni imel nobenih poškodb ali napak in je plačal s kreditno kartico se znesek vrnjen kupcu zmanjša za provizijo banke od kupčeve kartice.

Kupec se ob sklenitvi naročila zavezuje, da bo naročeni paket prevzel v primeru neprevzema naročenega paketa (pa se paket vrne v naše skladišče) pa se strinja da bo naknadno kril stroške dostave po t. cenah, navedenih v teh splošnih pogojih. Če so paket in artikli ki jih je naročil kupec, popolnoma nepoškodovani in ga kupec kljub temu želi vrniti je dolžan sporočiti številko svojega TRR na [email protected] na to številko pa bo izplačan denar. določeno v teh pogojih.

V skladu s 6. odstavkom 84. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. 19/2022) je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja s kupljenim izdelkom.

Kupec ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe, če prejme poškodovano blago med transportom. V primeru skritih napak ki ob prevzemu niso bile vidne, se uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. št. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, čl.: 400-430, 126/21, 114/22 in 156/22). Kupec ima pravico do enostranske odpovedi pogodbe v 14 dneh po prejemu izdelka, in sicer tako, da na svoj e-mail pošlje izpolnjen obrazec o enostranski odpovedi pogodbe, ki ga vsak kupec prejme ob oddaji naročila ali, če nima elektronski pošti, pisno s paketom, ki ga prejmejo na domači naslov.

Če je bil kupcu zaradi napake pri dobavi blaga dobavljen napačen izdelek, ima kupec pravico do enostranske prekinitve pogodbe in vračila blaga, za kar pošlje obrazec na e-mail info@bima- shop.hr po prejemu e-pošte pa bo uslužbenec Bima Hrvatska kontaktiral kupca.

Za vse informacije glede vračila izdelkov nas kontaktirajte na e-mail: [email protected] ali telefonsko številko 042/ 208-334.

Če kupec izdelka ne prevzame ali brez utemeljenega razloga noče prevzeti izdelka, si prodajalec pridržuje pravico zahtevati povračilo nastalih stroškov.

Če artikel ni poškodovan in ga kupec vseeno želi vrniti ker mu ni všeč ali mu ne pristaja, se kupcu vrne celoten znesek artikla zmanjšan za stroške pošiljanja. Prav tako kupec na lastne stroške ali s pomočjo naše dostavne službe organizira vračilo artikla v naše skladišče, vendar se takrat kupcu vrnjeni znesek zmanjša za dodatnih 4,65 €.

V kolikor želi kupec zamenjati paket ki je nepoškodovan ali poškodovan in želi v zamenjavo drug artikel/artikle, mora plačati storitev zamenjave paketa in plačati znesek 7 eur vnaprej. Storitev menjave paketov vključuje prevzem paketa pri naročniku (kupec je dolžan naročeni artikel/artikle, ki jih želi zamenjati, poslati v originalni embalaži in dobro zaščiten, da se ne zlomijo med transportom) in dostavo nadomestnega artikla. (predmetov) stranki.

Če kupec vrne paket ki ni imel nobenih poškodb ali napak in je plačal s kreditno kartico, se znesek vrnjen kupcu zmanjša za provizijo banke od kupčeve kartice.

 

Artikli z oznako A/B razreda (najpogosteje namizni pribor - krožniki in skodelice) imajo lahko v izdelavi pikice, zato iz teh razlogov ne moremo sprejemati reklamacij. Če enaka posoda razreda A/B prispe polomljena ali z drugimi okvarami, se reklamacija upošteva.

Če z izdelkom iz kakršnega koli razloga ne boste zadovoljni ga lahko zamenjate ali vrnete za denar (vračilo na račun) v 14 dneh od prevzema. Za uveljavljanje te pravice morate najprej poslati izpolnjen obrazec za enostransko odpoved pogodbe ([email protected]) in poslati nepoškodovan izdelek v originalni embalaži z vso opremo in dokumentacijo s katero je bil izdelek prvotno dostavljen. Če kupec vrne artikel s poškodovano embalažo ali poškodovan artikel, reklamacijski oddelek ovrednoti vrnjeni izdelek in njegovo trenutno vrednost, kupcu pa ta znesek vrnemo.

Kupec se ob sklenitvi naročila zavezuje da bo naročeni paket prevzel, v primeru neprevzema naročenega paketa (in se paket vrne v naše skladišče) pa se strinja, da bo naknadno poravnal stroške dostave v višini od 4,65 €. Če so paket in artikli ki jih je naročil kupec, popolnoma nepoškodovani in ga kupec kljub temu želi vrniti, je dolžan sporočiti številko svojega TRR na [email protected], na to številko bo denar izplačan minus strošek dostave. To ne velja v primeru da je za neuspešno dostavo kriv dostavljavec ali so naročeni artikli poškodovani ali napaki.

Obvestilo o načinu pisne reklamacije potrošnika

Za reševanje vračil in reklamacij mora kupec na elektronski naslov [email protected] sporočiti:

 • Številka računa ali naročila, s katerega oglašujete artikle.
 • Slike transportne škatle od zunaj.
 • Slike notranje embalaže in zaščite.
 • Slike zlomljenih predmetov.
 • Navedite imena pokvarjenih predmetov in količino.

V skladu s 6. odstavkom 84. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. 19/2022) je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom. Zato Bima Hrvatska svojim strankam priporoča:

 • -pri izbiri izdelka dobro preglejte lastnosti izdelkov ki so navedeni na spletni strani Bima Hrvatska (bima-shop.hr),
 • - če je embalaža poškodovana, izdelka ne prevzemajte, ampak opozorite dostavljalca na poškodbo embalaže in o tem z dostavljavcem naredite zapisnik ter ga slikajte, saj se v nasprotnem primeru šteje, da ste prevzeli izdelek v nepoškodovani embalaži, v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Ur. l. 144/12, 153 /13, 78/15, 110/19, 54. čl.) v primeru poškodbe ali zmanjšanja vsebine poštne pošiljke mora prejemnik ali druga pooblaščena oseba vložiti reklamacijo takoj ob dostavi poštne pošiljke.
 • - fotografirajte prejeti paket, predvsem embalažo
 • - če je embalaža nepoškodovana in ste izdelek prejeli, embalažo čim manj poškodovano previdno odstranite. V deklaraciji izdelka, ki jo prejmete z izdelkom, so navodila za odpiranje embalaže brez poškodb,
 • - izdelek pregledati, če je na njem vidna poškodba (npr. zlomljen del, opraskan izdelek zaradi transporta ali nepravilnega skladiščenja), o tem čim prej obvestite Bima Hrvaška in izdelek vrnite brez uporabe,
 • če izdelek nima vidnih poškodb, preglejte izdelek, njegovo naravo, lastnosti in funkcionalnost (npr. vključite napravo na elektriko ali baterijo, preverite delovanje igrače, skrbno preglejte posodo) in če z izdelkom niste zadovoljni lahko vrnete, vendar izdelka ne uporabljajte, ravnajte z njim saj vsako nadaljnje ravnanje z izdelkom zmanjšuje vrednost izdelka.

Reklamacije kupcev (reklamacije, vračila, menjave...) obravnavamo preko elektronske pošte [email protected] ali po pošti na naslov KB d.o.o., Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec ali osebno na naslov KB d.o.o., Vilka. Novaka 6, 42209 Sračinec. Če ima artikel kakršno koli napako, lomljenje ali napako pri izdelavi, je vsak kupec dolžan poslati slike artikla in embalaže na naveden email, nato pa bo naša reklamacijska služba rešila reklamacijo v najkrajšem možnem času (običajno 2 - 4 delovne dni - najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe).

V primeru, da kupec naroči blago in ga neutemeljeno odkloni (embalaža ni poškodovana), KB d.o.o. ima pravico od vplačanega zneska kupnine odšteti znesek neposrednih stroškov vračila izdelka. Podjetje KB d.o.o. odgovarja za stvarne napake stvari, ki jih prodaja na svoji spletni strani v skladu s pozitivnimi predpisi, predvsem Zakonom o obligacijskih razmerjih Republike Hrvaške.

OBRAZEC ZA POVRAČILO STROŠKOV POŠILJANJA V PRIMERU ZAVRNITEV PREVZEMA PAKETA S STRANI KUPCA!

Če kupec naroči personalizirane izdelke, torej izdelke iz lastne proizvodnje po naročilu, sprejme simulacijo to je prikaz kako naj bi ta artikel izgledal z napisom ali logotipom kupca/podjetja takšnih artiklov po prejemu ni več mogoče reklamirati ali vrniti. blaga, in vse v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Celotne informacije v zvezi s pravico kupca do enostranske odpovedi pogodbe so na tej povezavi:

Del zakona o varstvu potrošnikov NN 19/2022 ki se nanaša na sklepanje pogodb na daljavo izven poslovnih prostorov je vezan na 60.-65. in 72-86.

Prav tako se kupec seznani s svojimi pravicami in dolžnostmi preko Odloka o vsebini in obliki obvestil o pravici potrošnika do enostranske odpovedi pogodb sklenjenih na daljavo, in pogodb sklenjenih zunaj poslovnih prostorov (Ur. l. št. 72/14).

IZJAVA O VARNOSTI PRI PLAČILU!

T-Com Pay Way uporablja najsodobnejše standarde varovanja podatkov - Secure Socket Layer ( SSL ) protokol s 128- bitnim kodiranjem podatkov in MD5 algoritem. ISO 8583 protokol zagotavlja, da se izmenjava podatkov med T-Com sistemom in avtorizacijskimi centri izdajateljev kreditnih kartic izvaja v zasebnem omrežju ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom z dvojno plastjo zaščite (firewall).

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Bima.si in KB d.o.o. se obvezujeta, da bosta zagotovili zaupnost osebnih podatkov kupcev, na način zbiranja samo osnovnih informacij končnih uporabnikov, ki so nujno potrebne za izpolnitev naročila in ostalo potrebno komunikacijo; informiranja kupcev o načinu uporabe zbranih podatkov z možnostjo izbire uporabe njihovih podatkov, ter izbiro in dovoljenje pri prikazovanju lastnega imena na seznamu, ki se uporablja v namen marketinga.

Vsi podatki uporabnikov so varovani in so dostopni le zaposlenim, ki jih edino lahko uporabljajo za potrebe opravljanja dela. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam in so vsi zaposleni v podjetju KB. d.o.o. in njihovi partnerji odgovorni in obvezni upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

KB d.o.o. (v nadaljnem besedilu KB) kot ponudnik storitvi spletne strani bima.si (v nadaljevanju bima.si) je v skladu z veljavnimi predpisi z namenom varovanja zasebnosti svojih strank, a zlasti z Zakonom o splošnem varstvu osebnih podatkov (GDPR). V nadaljevanju bo opisano, kako upravljavec obdelave podatkov KB d.o.o.o Sračinec, Vilka Novaka 6, obravnava osebne podatke.

Prosimo Vse kupce spletne trgovine Bima.si in prejemnike obvestil o izdelkih in akcijah (v nadaljnem besedilu Naročniki), da preberejo vse informacije na tej strani da boste lažje razumeli katere informacije KB zbira in obdeluje, za kakšen namen, na podlagi katere pravne podlage, s kom in zakaj ih deli, kako ih ščiti in kakšne so vaše pravice do dostopa do osebnih podatkov, njihov popravek in izbris ter kakšna je vaša pravica do pritožbe.

Vsak kupec ali naročnik, ki ima kakršna koli vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, lahko pošlje e-pošto na [email protected].

S sprejetjem te izjave o zasebnosti s klikom pri registraciji stranke, oziroma s prijavnom Naročnika za sprejemanje obvestil o izdelkima in akcijama Bima.si, Stranka oziroma Naročnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z obdelavo osebnih podatkov, kot je določeno v tej izjavi.

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet tega Odloka o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Odlok) je varstvo osebnih podatkov posameznikov.

Z uporabo izdelkov in storitev KB, dostopom do spletnega mesta bima-shop.si (v nadaljevanju: BIMA.SI), registracijo posameznikov na spletnem mestu BIMA.SI, naročanjem izdelkov KB prek spletne trgovine ali družbenih omrežij, mobilnimi aplikacijami za izmenjavo sporočila, po telekomunikacijah in z vzpostavitvijo pogodbenega razmerja s KB, KB - zaupate svoje osebne podatke, ta odlok pa opisuje, katere podatke lahko KB zbira, kako se obdeluje, za kakšne namene se uporablja in katere pravice imajo posamezniki povezane z njihovimi osebnimi podatki.

Z začetkom veljavnosti tega odloka o varstvu osebnih podatkov je možno, da bodo trenutni uporabniki od nas prejeli e-pošto s prošnjo, da potrdite privolitev za prejemanje obvestil od nas po pošti, telefonu, SMS-u, aplikacijah za mobilna sporočila, družabnih omrežjih ali po e-pošti, ker ne moremo potrditi ali najti v arhivu točno tako, kot ste nam dali svoj naslov. Zato vas prosimo, da nam, če želite še naprej prejemati marketinške informacije, jasno in nedvoumno podate svoje soglasje, sicer vas o tem ne bomo mogli dodatno obvestiti.

POROČILO O KRŠITVI OSEBNIH PODATKOV TUKAJ.

2. VODJA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje KB d.o.o., Sračinec, Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421 (v nadaljevanju: KB) je vodja obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Kontaktni podatki, preko katerih toženec izpolnjuje svoje pravice iz tega pravilnika, so na elektronskem naslovu [email protected] ali osebno na naslovu vodje obdelave.

3. KONTAKTNI PODATKI URADNIKA ZA ZAŠČITO OSEBNIH PODATKOV

Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov so: Goran Peremin ([email protected]).

Če imate kot uporabnik kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na elektronski naslov našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti: [email protected]__________ ali po pošti na naslov KB, pisno naslovite n / r osebnih pooblaščenec za varstvo podatkov ______042 215 766_________.

4. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE ZBIRANIH IN OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV.

4.1. NAMEN ZBIRANJA / OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

KB d.o.o. kot upravljavec zbira osebne podatke za namene sklepanja in izpolnjevanja prodajnih pogodb, dostave izdelkov za pripravo prodajnih dokumentov, tehnične podpore in odobritve plačil s kreditnimi in debetnimi karticami, za kar je pravna podlaga člen 6 (1) (b) ) Splošne uredbe. varstvo podatkov, tj. obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe, v kateri je tožena stranka, ali za ukrepanje na njeno zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, ter nadalje obdeluje osebne podatke za beleženje naročil strank, edinstveno identifikacijo kupca, poslovno analizo, za katero je določena člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ker je obdelava potrebna za zakonite interese izboljšanja poslovanja in prilagajanja proizvodnje za prepoznavanje potreb trga, nato zbira in obdeluje osebni podatki za izpolnitev zakonskih obveznosti KB, kot so Zakon o DDV -u, Odlok o DDV, Zakon o trgovini, Zakon o elektro prodaja, Zakon o varstvu potrošnikov itd., in v posebnih primerih, če ste nam dali veljavno privolitev, potem lahko uporabimo vaše kontaktne podatke za namene neposrednega trženja, za katere je pravna podlaga določena s točko a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jo je odgovoril na soglasje za obdelavo njegove osebne podatke za enega ali več posebnih namenov.

Poleg tega KB zbira in obdeluje osebne podatke kupca spletnega mesta bima.si z namenom izvajanja varne avtentikacije strank, ki dostopajo do spletnega mesta bima.si, uresničevanja pogodb o nakupu blaga ali storitev, dostave blaga kupec, komunikacija s kupcem, možni pravni postopki, realizacija pogodbe, deloma pa uporabljamo avtomatizirane procese obdelave, da nenehno izboljšujemo svoje procese v interesu strank, da ponudbo za stranko naredimo individualno in prilagodimo njihovo ponudbo izdelkov in storitev glede na navade in potrebe strank.

KB zbira in obdeluje osebne podatke naročnika obvestila o izdelkih in dejanjih za pošiljanje obvestil, povabil k sodelovanju v natečajih po e-pošti, družabnih omrežjih ali drugih komunikacijskih kanalih, na katere ste se že prijavili, vse sodne postopke v zvezi s pogodbo, ustvariti uporabniški profil z namenom prejemanja posameznih informacij, tržnih raziskav ter izboljšanja učinkovitosti in kakovosti naših storitev. Ne zbiramo podatkov o otrocih. Če smo prepričani, da so nam bili takšni podatki posredovani brez soglasja staršev ali skrbnikov otrok, mlajših od 16 let, jih bomo nemudoma odstranili.

Mladoletni, mlajši od 16 let, ne smejo uporabljati spletnega mesta bima-shop.si. Noben del spletnega mesta bima-shop ni namenjen privabljanju nikogar, mlajšega od 16 let. Podatke, ki ste jih navedli v naročilu, lahko uporabite tudi za nadzor ali obstaja netipičen postopek naročanja (npr. hkratno naročanje velike količine blaga na istem naslovu z različnimi uporabniškimi računi) ali pa je uporabnik posredoval lažne osebne podatke ali obstaja sum, da zlorablja svoje pravice po zakonu. Za nas obstaja zakonit interes, da prevzamemo tak nadzor. Pravna podlaga za obdelavo je čl. 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4.2. VRSTE ZBIRANIH IN OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV

Pri registraciji osebe za kupca spletnega mesta bima.si bo KB od bodočega kupca zahteval, naj posreduje določene podatke o sebi (osebne podatke), kot so ime, naslov, poštna številka, e-poštni naslov, telefonska številka in geslo. Kupec tudi potrjuje, da se strinja z obdelavo osebnih podatkov, ko navede, da se strinja s Splošnimi pogoji. Med registracijo se je mogoče naročiti na obvestila spletnega mesta bima.si, ti podatki pa bodo posredovani zunanjemu sistemu za pošiljanje obvestil. Naročnina na obvestilo ni obvezna in je odvisna od osebe, ki se registrira.

Poleg teh podatkov iz vašega računalnika zbiramo podatke, ki lahko vključujejo naslov IP, datum in čas dostopa do spletnega mesta bima.si, podatke o strojni opremi, programski opremi ali internetnem brskalniku, ki ga uporabljate, operacijski sistem in aplikacijo vašega računalnika. nastavitve različice in jezika.

Vsakič, ko dostopate do spletnega mesta / aplikacije, ustrezen spletni brskalnik vaše končne naprave pošlje informacije na našo spletno stran / aplikacijo, kjer se začasno shranijo v protokolarne datoteke, tako imenovane datoteke dnevnika. Tu shranjeni nizi podatkov vsebujejo naslednje podatke, ki so shranjeni do samodejnega izbrisa: datum in čas prenosa, ime dostopne strani, naslov IP zahtevane naprave, referenčni URL (URL izvora, od koder ste prišli na našem spletnem mestu) ), količino prenesenih podatkov, čas nalaganja ter podatke o izdelku in različici uporabljenega brskalnika ter ime vašega ponudnika dostopa. Pravna podlaga za obdelavo naslovov IP je člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakoniti interes izhaja iz jamstva za nemoteno povezavo, zagotovila za udobno uporabo našega spletnega mesta / aplikacije, ocene varnosti in stabilnosti sistema. Takojšnji sklep o vaši identiteti ni mogoč z uporabo shranjenih podatkov. Podatki se shranijo in samodejno izbrišejo, ko so doseženi zgoraj omenjeni nameni. Določeni roki za izbris se določijo glede na merilo nujnosti.

Za našo spletno stran / aplikacijo uporabljamo ti Piškotki. Natančno, kateri proces je vključen in katere podatke za to uporabljamo, je podrobneje opisano spodaj v poglavju z naslovom Politika piškotkov. Posredovanje osebnih podatkov je odločitev kupca ali naročnika. Če kupec ali naročnik ne posreduje zahtevanih obveznih podatkov za določeno dejavnost, ki jih od njih zahteva, se ne bo mogel ukvarjati s to dejavnostjo, saj brez teh podatkov dejavnost ne bo tehnično izvedljiva.

KB priporoča, da kupci skrbijo za geslo za prijavo za račun spletnega mesta bima.si. Pri izbiri kombinacije znakov za geslo priporočamo kombiniranje velikih in malih črk ter številk, pri tem pa uporabite geslo z najmanj šestimi znaki. Geslo priporočamo občasno (vsaj enkrat letno). Torej, če se registrirate na naši spletni strani / aplikaciji in / ali z nami sklenete drugo pogodbo, pošljete naročilo za izdelek, da bi sklenili, izvedli ali preklicali / odpovedali pogodbo, obdelujemo potrebne podatke. Tej vključujejo:

 • Ime, priimek
 • Address naslov računa in naslov za dostavo izdelka
 • e -poštni naslov
 • podatki za izdajanje računov in plačilo
 • datum rojstva
 • Telefonska / mobilna številka
 • Številka transakcijskega računa (tekoča ali žiro) za vračilo, kadar je kupec upravičen do istega

Pravna podlaga za to je člen 6 (1) (a) in (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, torej nam dajete na voljo podatke na podlagi ustreznega pogodbenega razmerja (npr. Upravljanje računa stranke / uporabnika, prodajna pogodba ) med vami in našimi. Za obdelavo vašega e-poštnega naslova v primeru nakupa prek naše spletne strani / aplikacije smo dolžni poslati elektronsko potrditev naročila na podlagi zakonsko določenih parametrov (člen 6 (1), točka c) Splošne uredbe o varstvu podatkov) .

5. PRAVNA OSNOVA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kupec z vnosom svojih osebnih podatkov in potrditvijo (klikom) na sprejetje Splošnih pogojev sklene pogodbeno razmerje, ki je podlaga za nakup izdelkov in storitev po izbiri stranke na spletnem mestu bima.si, in ki je vsebovan v Splošnih pogojih poslovanja.podatki so zakoniti, ker so na zahtevo kupca izvedeni ukrepi za uresničitev nakupa izdelkov in storitev, ki jih je naročil kupec.

Naročnik, ki se prijavi za prejemanje obvestil o izdelkih in akcijah z vnosom svojih podatkov na spletno mesto bima.si in z dvojnim potrditvijo pravilnosti e-poštnega naslova, daje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko privolitev kadar koli prekliče tako, da obvesti e-poštni naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov [email protected] ali se odjavi s seznama naročnikov s klikom na povezavo za odjavo, ki je na voljo v vsakem obvestilu, poslanem naročniku.

Obdelava osebnih podatkov v postopku plačila s kreditnimi in debetnimi karticami ter gotovina po povzetju KB ne zbira osebnih podatkov, vnesenih za namene obdelave in plačila kartic. KB uporablja osebne podatke v sistemu HT PayWay za obračunavanje in preverjanje naročil, plačanih s kartico. Naročnikom je naročeno, da jih HT Pay Way obvesti o obdelavi osebnih podatkov na spletnem mestu, kjer poteka plačilni postopek. (https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/privole) Če so bili nekateri osebni podatki zbrani in obdelani pri plačilu izdelkov, se posredujejo tretji osebi glede na vrsto plačila (npr. pri plačilu s kreditno kartico na pri ponudniku kreditne kartice).

Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je čl. 6 odstavek 1 točka a), čl. 6. odstavek 1. točka b) Splošne uredbe o varstvu podatkov in čl. 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če plačate z gotovino po povzetju, se vaši podatki o dostavi in ​​plačilu za prenos in sprejem plačila posredujejo ustreznemu dostavnemu partnerju.

6. S KATERIMI PREJEMNIKI KB DELA OSEBNE PODATKE

KB osebnih podatkov kupca ali naročnika ne bo delila z drugimi strankami, razen v primerih, navedenih v naslednji točki, in v primerih, ko to zahtevajo pozitivni predpisi. Vpogled v osebne podatke uporabnikov lahko pri izvajanju svojega dela, povezanega s prodajnimi pogodbami, ki jih stranke sklenejo s podjetjem KB d.o.o. naslednje osebe: pravne osebe, ki sodelujejo pri izvajanju prodajnih pogodb, kot so dostavne storitve, knjigovodske storitve, informacijska podpora, pravne osebe, ki ponujajo storitve spletnega trženja itd., s katerimi s pogodbenimi razmerji skrbno določimo obseg in vprašanje varstva osebnih podatkov.

KB doo lahko navedene podatke posreduje tretjim osebam za namene izvajanja pogodb, zaščite interesov uporabnikov in podjetja KB doo ter preprečevanja morebitnih zlorab, potrebe po boljšem vpogledu in razumevanju posameznih potreb in zahtev uporabnikov ter razvijanju priložnosti za zagotavljati vse storitve, ki povečujejo zadovoljstvo uporabnikov, za katere je pravna podlaga zakoniti interes upravljavca, opisan v členu 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zato bo KB, če to zahteva izvedba pogodbe o nakupu izdelkov ali storitev, ki jih naroči naročnik, osebne podatke stranke delil z: ponudniki distribucije blaga, s katerimi ima sklenjeno stalno pogodbo, in v ta namen Ponudnik distribucijskih storitev lahko od naročnika zahteva, da v času dostave paketa med osebnim prevzemom blaga pregleda njegovo osebno izkaznico, vse za namen realizacije storitve dostave paketa in evidenco o tem, kdo je paket prevzel. Če kupec noče posredovati teh podatkov, mu paket ne bo dostavljen. Na naslednjih straneh lahko preberete več o politikah zasebnosti, ki veljajo za dostavne storitve, ki strankam zagotavljajo distribucijo blaga:

Overseas politika zasebnosti 

Politiko zasebnosti GLS (General Logistics Systems Croatia d.o.o.) najdete na naslednji povezavi: https://gls-group.eu/HR/hr/zastita osebnih

Hrvaška pošta d.d. Politiko zasebnosti najdete na naslednji povezavi: https://www.posta.hr/hr/pomoc-i-podrska/zastita-privatnosti/6436

Politika zasebnosti DPD (https://www.dpd.com/si/sl/zasebnost/)

Prav tako je možno, da KB sklene pogodbe z drugimi dostavnimi službami, v tem smislu pa se stranke napotijo ​​na pravila o zasebnosti dostavne službe, ki trenutno dostavlja izdelke KB. Ponudnik storitev za pošiljanje oglaševalskih akcij z glasili. Osebni podatki bodo posredovani sistemu novic le, če stranka navede, da želi prejemati obvestila o ponudbah, promocijah in promocijskih materialih.  Vsi podatki o naročilih, izdelkih in osebnih podatkih, ki jih uporabniki vnesejo na spletno stran bima-shop, so shranjeni na strežnikih podjetja Cratis d.o.o. s katerim ima KB pogodbo in podpisano izjavo o zaupnosti.

Ponudnik storitev za pošiljanje akcij z glasili. Osebni podatki bodo posredovani sistemu glasil le, če stranka navede, da želi prejemati obvestila o ponudbah, akcijah in promocijskih materialih. Sistem Sendinblue uporabljamo za pošiljanje akcij z glasili in to je njihova politika zasebnosti - https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

7. DRUŠTVENA MREŽA IN MOBILNE VLOGE ZA IZMENJAVO SPOROČIL

V skladu s točko f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov na naši spletni strani uporabljamo družbene vtičnike družbenih omrežij Facebook in Twitter, da bi naše podjetje postalo bolj znano. Promocijski namen tega se lahko šteje za legitimni interes v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Odgovornost za režim varstva podatkov morajo zagotoviti njihovi ponudniki. Upoštevajte namen in obseg zbiranja podatkov ter druge obdelave in uporabe podatkov s strani ustreznih ponudnikov, pa tudi vaše sorodne pravice in možnosti nastavitve za zaščito vaše zasebne sfere od ustreznih opomb o varstvu podatkov ponudnikov, katerih povezava je na voljo spodaj. Zato se lahko uporabniki prijavijo tudi na spletno mesto bima.si za naročilo / nakup izdelkov prek družabnih omrežij, v zvezi s tem pa se uporabniki sklicujejo na politiko zasebnosti istih. Družba Facebook Ireland Inc.

V čigar skupini so Facebook, Facebook messenger, Instagram, Whatsapp, samostojno zbira podatke. Namen in obseg zbiranja podatkov s strani Facebook Messengerja ter nadaljnjo obdelavo in uporabo vaših podatkov tam, pa tudi vaše pravice v zvezi z njim in možnosti nastavitve za zaščito vaše zasebne sfere, preberite v varstvu podatkov Facebook Messenger Opomba. Zato vas opozarjamo na politiko zasebnosti skupine Facebook, opombe o zaščiti podatkov Facebook Messenger pa najdete tukaj: https://www.facebook.com/policy.php.

8. OBDOBJE, V KATEREM BO SHRANILO OSEBNE PODATKE

KB hrani osebne podatke strank in naročnikov spletnega mesta bima.si, ki so registrirani na spletnem mestu bima.si ali so dali soglasje za obdelavo podatkov v tržne namene do trenutka, ko jih kupec želi izbrisati, ali do umakne privolitev. Spletno mesto bima.si vam omogoča, da natisnete in izbrišete podatke, ki jih imate o stranki, razen če obstaja zakonska ovira.

V tem primeru bo stranka obveščena o pravnih ovirah, zaradi katerih podatkov ni mogoče izbrisati. Drugi podatki kupcev, ki se zbirajo med potekom pogodbe, se hranijo 12 mesecev, torej do izteka zakonskih ali možnih pogodbenih pravic garancije in garancije. Po izteku tega roka za določena obdobja hranimo podatke o pogodbenem razmerju, ki so po Trgovinski in davčni zakonodaji potrebni. V tem obdobju podatke obnovi le finančna uprava.

9. SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

KB d.o.o. bo zagotovil, da bodo osebni podatki uporabnika shranjeni na varnem mestu (kar vključuje razumno upravno, tehnično in fizično zaščito za preprečitev nepooblaščene uporabe, dostopa, razkritja, kopiranja ali spreminjanja osebnih podatkov), do katerega lahko dostopajo le pooblaščene osebe KB doo.

Zbrani podatki so v elektronski obliki in zaščiteni s SSL certifikatom, ki šifrira podatke in tako zagotavlja, da komunikacija med računalnikom naročnika ali naročnikom in KB d.o.o. poteka po varnem protokolu. Varstvo podatkov KB d.o.o. jemlje resno in sprejema različne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Na žalost noben prenos podatkov po internetu ali katerem koli brezžičnem omrežju ni 100% varen. Posledično, čeprav KB izvaja razumne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, ne more jamčiti za zaščito kakršnih koli podatkov, poslanih na ali s spletnega mesta bima-shop, in ni odgovoren za dejanja nobene tretje osebe, ki prejme te informacije.

KB d.o.o. bo hranil osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za izvajanje določenega zakonitega namena, razen če veljavni predpisi določajo daljše obdobje shranjevanja in vsaj za čas trajanja pogodbe med uporabniki, kot je potrebno za namene, določene s posebno zakonodajo , med trajanjem pogodbe, (npr. podatke o finančnih transakcijah hranimo po zakonu o računovodstvu 11 let). Ali do preklica pravice do uporabe, kadar je to želja tožene stranke in ni v nasprotju s pravnimi predpisi.

KB d.o.o. ne beleži in ne shranjuje podatkov o transakcijah uporabnikov, potrebnih za plačila s kartico.

10. PODATKI V ZVEZI Z VAŠIMI PRAVICAMI

V skladu z veljavnimi predpisi o zasebnosti podatkov imate naslednje pravice:

Pravica do dostopa / informacij o vaših osebnih podatkih, ki smo jih shranili, in pravica, da zahtevate popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov

Naročnik in naročnik imata kadar koli možnost dostopa do svojih osebnih podatkov z registracijo na spletnem mestu in z dostopom do profila, kjer lahko kupec spremeni svoje osebne podatke, ki so v skupni rabi s KB.

Kupec in naročnik lahko od KB zahtevata in prejemata popolne podatke o shranjenih osebnih podatkih, pa tudi njihov popravek tako, da pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: [email protected].

 •  Kupec in naročnik imata pravico kadar koli zahtevati izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe). Stranka lahko to stori prek spletnega mesta bima-shop.si ali z zahtevo po elektronskem naslovu pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov [email protected] in podatki bodo nemudoma izbrisani. Uporabnik ima možnost, da pri vsakem obvestilu, ki ga prejme od bima-shop.si po elektronski pošti, vloži zahtevo za izbris ali pa lahko pošlje e-pošto na elektronski naslov pooblaščenke za varstvo osebnih podatkov [email protected] navaja, da so njegovi osebni podatki izbrisani.
 • Pravica do ugovora obdelavi podatkov zaradi lastnega legitimnega interesa, javnega interesa ali profiliranja, razen če lahko dokažemo, da obstajajo prepričljivi, upravičeni razlogi, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali da takšna obdelava poteka za namene potrditve, uporabe ali obrambe pravnih zahtevkov. Če kljub vsem sprejetim ukrepom za varstvo osebnih podatkov menite, da imate razlog za ugovor, se obrnite na elektronski naslov pooblaščenke za varstvo osebnih podatkov [email protected] Seveda imate pravico prijaviti nadzorni organ Agencije za varstvo osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosa podatkov
 • Pravica do vložitve pritožbe na Agencijo za varstvo osebnih podatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete z veljavnostjo v prihodnosti.

Za vsako od teh pravic se lahko obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov po e-pošti: [email protected]___________

Naš odgovor boste prejeli najkasneje v 30 dneh od datuma prijave.

11. UMIK UGOTOVITVE

Koncesije, ki jih posamezniki dajejo v stik in druge namene ter izven okvira drugih razlogov za zbiranje podatkov, veljajo do preklica in jih lahko posameznik kadar koli pisno prekliče na naslov vodje obdelave ali po elektronski pošti : info @ kb .hr.

12. SPREMEMBE PRAVILNIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ta Politika zasebnosti, KB se lahko kadar koli spremeni z objavo spremenjenega besedila Izjave o zasebnosti na spletnem mestu bima-shop. Zato vabi stranke in naročnike, da občasno pregledajo to izjavo o zasebnosti. Če se kupec ali naročnik ne strinja s tem odlokom, naročimo kupcu in naročniku, naj odideta in ne dostopata do spletne strani Bima.si in ju ne uporabljata. Sprememba Odloka začne veljati takoj po objavi na spletni strani bima-shop.

Nadaljnja uporaba spletnega mesta bima-shop.si s strani kupca in naročnika po uveljavitvi sprememb pomeni, da kupec in naročnik potrjujeta in sprejemata spremenjeno izjavo o zasebnosti.

13. POLITIKA PIŠKOTKI 

Po pravu Evropske unije KB d.o.o. obvešča uporabnike, da spletno mesto https: // bima- shop.si/ uporablja piškotke za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev. Piškotke in druge tehnologije sledenja lahko na spletnem mestu bima shop uporabljate na različne načine, na primer za delovanje spletne strani bima-shop.si, za analizo prometa ali za tržne namene.

Kaj so piškotki?

Piškotki (engl. cookies)  so majhne datoteke ki jih spletni brskalnik shrani v računalnik mobilno napravo ali drugo napravo ki jo uporablja uporabnik za obisk spletne strani.

Shranjevanje piškotkov na terminalski opremi posameznika in branje že shranjenih podatkov o posamezniku na terminalski opremi posameznika se lahko izvaja le s privolitvijo uporabnika in predhodno jasnimi informacijami o tem kateri podatki se bodo zbirali in za kakšen namen v skladu z osebnimi podatki. predpisi o zaščiti. Privolitve so izvzeti le piškotki ki so tehnično nujni za komunikacijo med uporabnikovo terminalsko opremo in internetno stranjo ki jo uporabnik obišče ali zagotavljanje storitve na spletnem mestu na zahtevo uporabnika. 

Terminalna oprema je vsaka elektronska naprava kot je namizni računalnik prenosnik mobilni telefon tablica ali katera koli druga naprava ki se lahko poveže z internetom in ima možnost shranjevanja piškotkov ali katerega koli drugega načina ali tehnologije za shranjevanje uporabniških podatkov. Na ravni Evropske unije se za piškotke in vse vrste elektronskih komunikacij uporabljajo določbe Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti v sektorju elektronskih komunikacij. drugi načini zbiranja osebnih podatkov o terminalski opremi (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) ti Direktiva o E-privacy.

Vrste piškotkov

Piškotki so razdeljeni glede na trajanje glede na vir piškotkov in glede na funkcijo.

Piškotki so lahko glede na trajanje:

 • Trajni piškotki
 • Začasni piškotki ali sejni piškotki (eng. Session Cookies)

Glede na vir so piškotki lahko:

 • Piškotki prve stranke
 • Piškotki tretjih oseb

Glede na funkcijo obstaja več vrst piškotkov, najpogostejši pa so:

 • Tehnični / potrebni piškotki
 • Funkcionalni piškotki
 • Statistični piškotki
 • Marketinški piškotki

Ko obiščete bima-shop.si boste pozvani da sprejmete ali zavrnete piškotke. Po prvem obisku vsakič ko spletni brskalnik zahteva identično stran od strežnika se piškotki pošljejo iz uporabnikovega računalnika v strežnik. Na ta način ima strežnik možnost prepoznavanja in sledenja spletnih brskalnikov.

Piškotki se obdelujejo samo z vašim soglasjem. Lahko sprejmete delno sprejmete ali zavrnete uporabo piškotkov samo preverite nastavitve v vašem brskalniku. Vendar upoštevajte da nekatere funkcije spletnega mesta morda ne bodo delovale brez piškotkov. Ob zahtevi za soglasje vam bomo predstavili namen za katerega bomo obdelovali tovrstne podatke in vas obvestili o vaših pravicah. Če želite izbrisati piškotke ki so že na vašem računalniku si oglejte svoj brskalnik pod navodili in kliknite meni »Pomoč«.

Piškotke lahko uporabite tudi za ustvarjanje anonimizirane statistike o brskanju po našem spletnem mestu.

V skladu s predpisi Evropske unije uporabnike obveščamo da spletno mesto https://bima-shop.si/ uporablja piškotke z namenom zagotavljanja najvišje kakovosti storitve. Piškotke in druge tehnologije lahko na spletnem mestu Bima Hrvatska uporabljamo na različne načine na primer za delovanje spletnega mesta bima-shop.si ali v marketinške namene.

V skladu s tem smo dolžni zaprositi za vaše soglasje pred shranjevanjem piškotkov. Če onemogočite piškotke ne boste mogli uporabljati določenih funkcij spletnega mesta ki jih podpira ta tehnologija.

Spletna mesta www.bima-shop.si lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb.

Ti pravilniki veljajo samo za to spletno mesto zato pri povezovanju na druga spletna mesta priporočamo da preberete njihove pravilnike o zasebnosti.

Ali bima-shop.si uporablja piškotke in zakaj?

Da z glavnim ciljem zagotoviti spletno stran najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Poleg tega se uporabljajo za: Sledenje statistiki prometa: piškotki zbirajo informacije o interakcijah obiskovalcev. Uporabljajo se tudi za shranjevanje drugih podatkov povezanih z dejavnostjo uporabnikov.

Za normalno delovanje spletnega programa: piškotki se uporabljajo za normalno delovanje določenih funkcij spletnega mesta ki uporabnikom olajšajo dostop do vsebine.

Za pravilno delovanje spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi in za nadaljnje delo na izboljšanju strani in izboljšanju uporabniške izkušnje potrebujemo piškotke.

Podroben seznam namen in trajanje shranjevanja piškotkov so navedeni v spodnjem pregledu:

Ime

Vrsta

Namen

Trajanje shranjevanja

Secure-1PAPISID

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

24 meseca

Secure-1PSID

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

24 meseca

ecure-1PSIDCC

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

12 meseci

Secure-3PAPISID

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

24 meseca

Secure-3PSID

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

24 meseca

Secure-3PSIDCC

Google

Uporablja se za prikaz ustreznega in prilagojenega Googlovega oglaševanja

12 meseci

__utma

Google

Uporablja se za analizo kolikokrat je obiskovalec obiskal spletno mesto, povezano s piškotki kdaj je bil to njihov prvi obisk in kdaj je bil zadnji obisk.

do 2038. lete

__utmz

Prva stran

Uporablja se za izračun prometa iskalnikov, oglaševalskih akcij in navigacije po strani na prvi strani

5 meseci

_fbc

Facebook

Uporablja se za razlikovanje, ali je uporabnik prišel na prvo stran s klikom na oglas

3 meseca

_fbp

Facebook

Uporablja se za razlikovanje in merjenje edinstvenih uporabnikov.

3 meseca

_ga

Prva stran

Uporablja se za edinstvene meritve uporabnikov.

24 meseca

_ga_QDNK0ENVKP

Prva stran

Uporablja se za edinstvene meritve uporabnikov.

24 meseca

_gcl_au

Prva stran

Uporablja podatke pri klikih oglasov in jih shrani v lastni piškotek tako da je mogoče konverzije pripisati zunaj ciljne strani.

3 meseca

_gid

Prva stran

Uporablja se za ustvarjanje statistike o tem kako obiskovalec uporablja spletno stran.

1 dan

1P_JAR

Google

Uporabljajo se za zbiranje statistike spletnega mesta in sledenje stopnjam konverzije.

1 mesec

AEC

Google

Uporabljajo se za preprečitev da bi zlonamerno spletno mesto delovalo v imenu uporabnika brez njegove vednosti.

5 meseci

APISID

Google

Uporablja se za predvajanje videoposnetkov YouTube na spletnem mestu.

24 meseci

apptoken

Prva stran

Uporablja se za dodelitev edinstvene številke obiskovalcu.

12 meseci

authautologin

Prva stran

Uporablja se za samodejno predlaganje prijave registriranim uporabnikom

12 meseci

c_user

Facebook

Uporabljen je uporabniški ID trenutno prijavljenega uporabnika.

12 meseci

cmslog

Prva stran

Uporablja se za zbiranje informacij o lokaciji in IP naslovu obiskovalcev.

1 dan

CONSENT

Google

Uporablja se za omogočanje uporabniku da se odloči ali bo piškotkom dovolil zbiranje podatkov

18 meseci

consentLevel

Prva stran

Uporablja se za omogočanje uporabniku da se odloči ali bo piškotkom dovolil zbiranje podatkov

14 dana

datr

Facebook

Uporablja se za prepoznavanje spletnega brskalnika ki se uporablja za povezavo s Facebookom neodvisno od prijavljenega uporabnika.

18 meseci

dpr

Facebook

Uporablja se za opis sloga dokumenta. JavaScript koda.

7 dana

DSID

Google

Uporablja se za ustvarjanje upravljanje poročanje in optimizacijo iskalnih akcij v več iskalnikih.

12 dana

DV

Google

Uporabljajo se za zbiranje informacij o tem kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in te informacije uporabljajo za pripravo poročil in izboljšanje spletnega mesta.

1 ura

fieldset-webshop-webshopcoupon-3

Prva stran

Uporablja se za informacije o uporabi kode za popust

12 meseci

HSID

Google

Uporablja se za predvajanje videoposnetkov YouTube na spletnem mestu.

24 meseca

IDE

Google

Uporablja se za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnikov spletne strani po ogledu ali kliku na enega od oglasov oglaševalcev da bi izmerili učinkovitost oglasa in uporabniku predstavili ciljane oglase.

12 meseci

newsletter_subscribe

Prva stran

Uporablja se za informacije o obstoju privolitve za pošiljanje glasila.

126 meseci

NID

Google

Uporablja se za shranjevanje nastavitev in drugih informacij kot je vaš želeni jezik (npr. angleščina) koliko rezultatov iskanja je treba prikazati na stran (npr. 10 ali 20) in ali je filter Google SafeSearch vklopljen

6 meseci

oo

Facebook

Uporablja se za pomoč pri izklopu možnosti za prikaz meta oglasov na podlagi dejavnosti na spletnih mestih tretjih oseb

60 meseci

OTZ

Google


Uporablja se za sledenje informacijam o obisku strani

1 mesec

presence

Facebook

Uporablja se za podporo uporabe okna za klepet v Messengerju.

za vrijeme sesije

SAPISID

Google

Uporablja se za predvajanje videoposnetkov YouTube na spletnem mestu.

24 meseca

sb

Facebook

Uporablja se za lokalizacijo prikaza zadnjega prijavljenega uporabnika v brskalniku.

24 meseca

SEARCH_SAMESITE

Google

Uporablja se za pravilno pošiljanje podatkov Googlu.

24 dana

sib_cuid

Prva stran

Uporablja se za zbiranje informacij o navigaciji in nastavitvah uporabniške strani (pošiljanje obrazcev prek strežnika SenbinBlue SMTB).

3 meseca

SID

Google

Uporablja se kot varnostni ukrep za zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

24 meseca

SIDCC

Google

Uporablja se kot varnostni ukrep za zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

12 meseci

SSID

Google

Uporablja se za predvajanje videoposnetkov YouTube na spletnem mestu.

24 meseca

usida

Facebook

Uporablja se za zbiranje kombinacije brskalnika in edinstvenega identifikatorja ki se uporablja za prilagajanje oglaševanja uporabnikom.

za vrijeme sesije

wd

Facebook

Uporablja se za shranjevanje dimenzij okna brskalnika in optimizacijo upodabljanja strani.

7 dana

xs

Facebook

Uporablja se kot varnostni ukrep za zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

12 meseci

 

Kako onemogočiti piškotke?

Z izklopom piškotkov se odločite ali boste dovolili njihovo shranjevanje na vašem računalniku ali mobilnem telefonu. Nastavitve je mogoče nadzorovati in spreminjati v spletnem brskalniku. Če onemogočite piškotke ne boste mogli uporabljati določenih funkcij spletne strani.

Kako lahko nadzirate piškotke za bima-shop.si? Tukaj lahko po želji nadzorujete piškotke.

Izbrišete lahko vse piškotke ki so že shranjeni na vašem računalniku, večina nastavitev brskalnika pa vam omogoča da blokirate shranjevanje piškotkov. Če blokirate piškotke boste morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo na voljo.

Kako izbrisati piškotke?

Večino piškotkov je mogoče enostavno izbrisati vendar upoštevajte da lahko brisanje ali blokiranje vseh piškotkov negativno vpliva na uporabo spletnega mesta.

Če pa se odločite izbrisati ali onemogočiti piškotke na vašem računalniku ali mobilnem telefonu morate posodobiti nastavitve internetnega brskalnika (za informacije o tem, kako izbrišete in onemogočite piškotke, glejte brskalnik z izbiro menija pomoči).

Dodatne informacije o onemogočanju piškotkov

Trenutno obstaja več spletnih mest za izklop shranjevanja piškotkov za različne storitve.

Več lahko izveste na naslednjih spletnih naslovih:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.com/hr

www.aboutads.info/choices

Poleg zgoraj navedenega so vam lahko v veliko pomoč tudi naslednja spletna mesta:

European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (ZDA)

Internetni oglaševalski urad (EU)

Google Chrome

internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (namizni računalnik)

Safari (mobilno)

Android brskalnik

Opera

Opera Mobile

Ponovno urejanje in nadzor piškotkov

Vsakič ko obiščete našo spletno stran se lahko odločite za ponovno regulacijo in nadzor piškotkov ter jih lahko kadar koli izbrišete in/ali spremenite. tukaj.

Piškotki v brskalniku uporabnika omogočajo da se zagotovi delovanje vseh funkcij bima-shop.si da so določene vsebine prilagojene posebej za vsakega uporabnika in analiza obiskov strani nenehno izboljšuje. Z dostopom do same strani se prikaže obvestilo o uporabi piškotkov ki zbirajo podatke s klikom na polje "Strinjam se" pa podajate soglasje za zbiranje teh podatkov. Če se s privolitvijo na spletnem mestu ne strinjate se ti podatki ne bodo zbirali, shranili in obdelovali. Z blokiranjem piškotkov lahko uporabnik še vedno brska po spletni strani vendar mu nekatere njene funkcije morda niso na voljo.

To omogoča prikaz informacij prilagojenih potrebam vsakega posameznega uporabnika. Piškotki lahko shranijo širok nabor informacij, shranijo pa se lahko le če to omogočite – spletne strani ne morejo dostopati do informacij za katere jim uporabnik ni dal dovoljenja in ne morejo dostopati do drugih datotek na uporabnikovem računalniku ali mobilnem telefonu.

Kako se piškotki shranjujejo jih lahko uporabnik nastavi v nastavitvah brskalnika. Uporabnik lahko spremeni nastavitve svojega internetnega brskalnika tako da lahko izbere ali bo zahteve po shranjevanju piškotkov odobril ali zavrnil tako da samodejno izbriše shranjene piškotke ob zapiranju internetnega brskalnika in podobno.

Z katerimi prejemniki KB deli osebne podatke?

KB ne bo posredoval osebnih podatkov strank ali naročnika z drugimi strankami, razen v primerih, navedenih v naslednji točki in v položaju, ko to zahtevajo pozitivni predpisi.

Če to zahteva izvedbo nakupne pogodbe za nakup izdelka ali za izvedbo storitve po naročilu stranke, KB lahko razdeli osebne podatke stranke z naslednjimi partneri:

 1. Ponudnikima storitve distribucije blaga s katerima KB ima trajno pogodbo v namen za izpolnjevanje naročila, dostavo paketa, pošiljanje pošte in elektronske pošte. Ponudnik distribucijskega servisa lahko od kupca zahteva, da pregleda osebno iskaznico v trenutku dostave paketa, a vse za namen dostave paketa in evidenco o tem kdo je prevzel paket. Če kupec ne želi posredovati teh podatkov, mu paket ne bo dostavljen.

  1. Posta Slovenija - Varstvo osebnih podatkov
  2. GLS (General Logistics System Slovenija) politika zasebnosti
   
 2. Ponudnikima storitve za pošiljanje newsletter kampanje. Osebni podatki se bodo delili s sistemom za slanje Newsletter glasili le če bo kupec navedel da želi prejeti ponudbe, promocije in promocijske informacije. 

KB ne posreduje osebnih podatkov pri plačilu s kreditno kartico v trgovini bima-shop. Kupec se preusmeri na ponudnika plačil za kreditne kartice, a na spletnem mestu bima.si to obdelava HT Pay Way sistem.

Vsi podatki o naročilima, izdelkima in osebnim podatkima katere stranke vnašajo na bima.si spletni strani so shranjeni na strežnikih podjetja Cratis d.o.o.

Če kljub vsem ukrepom za varstvo osebnih podatkov menite, da imate razlog za ugovor, se obrnite na elektronski naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov [email protected] Seveda imate pravico, da se prijavite nadzorni organ Agencije za varstvo osebnih podatkov.

Potrdilo o prejemu pritožbe TUKAJ.

POGOJI DOSTAVE

Dostava naročenega blaga ali paketov poteka na dovozu, ki je najbližji naslovu stanovanjske stavbe na želenem naslovu

V primeru stanovanjske stavbe dostavljalec ni dolžan nositi blaga do tal, kjer se nahaja kupec, ampak do vhoda v stavbo. Dostop do vhoda z dostavno vozilo mora biti prost, sicer se dostava opravi do najbližje točke, kjer je možen razklad. Dostava poteka izključno po vsej Hrvaški. Dostava poteka prek transportnih podjetij, ki opravljajo transportne ali dostavne storitve. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan podpisati dobavnico ali dobavnico, ki jo dostavna služba vzame kot potrditev prevzema blaga, torej opravljeno dostavo.

Čas dostave

Dostava se izvaja izključno v delovnih dneh od ponedeljka do petka v delovnem času dostavne službe. Približni rok dobave je približno 5 delovnih dni, ki teče na način, določen v točki 6 - PROCES NAROČILA, in najkasneje v 30 delovnih dneh od prevzema blaga v skladišču, razen v primeru vikendov ali praznikov, ko je dostava se prestavi na naslednji delovni dan. Izjema je dostava izdelkov, ki trenutno niso na voljo v skladišču KB, o čemer bodo kupci obveščeni.

Daljši dobavni roki veljajo za otoke, kjer dostava poteka v skladu z urnikom dostave. Podrobnosti med dostavo na otoke si lahko ogledate na uradni spletni strani kurirja.

Prvi delovni den je den po ustvarjanju ali plačanju naročila. 

Roki dostave ne vključujejo:

 • 1. dan pošiljanja pošiljke s strani KB,
 • 2. čas zamude zaradi napačnega in nepopolnega naslova prejemnika,
 • 3. čas zamude zaradi višje sile ali prometnih zastojev ali okvare dostavnega vozila ustvarjeno brez napake KB,
 • 4. neradni dnevi in ​​dnevi, ko dostavna služba ne dostavi pošiljk,
 • 5. Čas zamude zaradi spremembe naslova dostave od kupca po pošiljanju pošiljke,
 • 6. V primeru, da dostavna služba pošiljko preusmeri na napačno odlagališče.

Odvisno od tega, katera dostavna služba dobavlja izdelke KB, se lahko dostava nanaša na kupca kodo za sledenje pošiljke, tako da lahko kupec kadar koli preveri stanje pošiljke na uradni spletni strani dobavitelja. Za izdelke KB se izvajajo naslednje storitve dostave: dostava GLS, ali DPD služba in Hrvatska pošta.

To je KB pooblaščen za opravljanje dostavne službe, ki ni navedena v teh Splošnih pogojih, v katerih V tem primeru bo kupec obveščen, prek katere dostavne službe mu bo pošiljka dostavljena. Ker dostava izdelkov poteka prek tretje osebe, pogoji in način dostave ter cene dostave, veljajo Splošni pogoji dostavne službe, ki dostavi izdelek, in v tem smislu Stranka se sklicuje na Splošne pogoje dostavne službe:

Za GLS-https://gls-group.eu/HR/hr/odredbe-uvjeti, Za hrvaško pošto-https: //www.posta.hr/pravilnici-i-cjenici-271/271

Pakete, kateri so v paketni trgovini stranke lahko prevzamejo le na tej lokaciji.

V kolikor stranka ni dosegljiva na domačem naslovu, se avtomatsko preusmeri v paketomat.

Pakete v tem primeru ne oddajamo v ponovno dostavo, temveč le v primeru., če nas kontaktira prejemnik.

Stroški dostave: Stroške dostave in odkupnine v znesku 5 EVROV plača kupec ob prevzemu dostavljalcu. V stroške je obračunan DDV.

Dostava v 2 do 4 delovnih dneh (najkasneje v 30 delovnih dneh).  

Brezplačna dostava nad 133€. (*skupni znesek vseh artiklov brez dostave)

**zaradi povečanega obsega dela dostavne službe v terminu od 15.11.-31.12.2023. možen tudi daljši dobavni rok paketa

Doplačilo za plačilo po povzetju: 0,40 €

Storitev "NAROČILO S PREDNOSTNO OBDELAVO (+ 1 € ) ne sodeluje pri obračunu brezplačne dostave. Pri tej storitvi ne jamčimo, da bo paket dostavljen hitreje od običajne dostave, zagotavljamo pa, da bomo naročilo obdelali in poslali v prevzem v skladišče pred rednimi naročili, ki nimajo izbrane te storitve.

Čas dostave po odpremi iz našeg skladišta je odvisen od urnika dostavne službe. Seveda zaradi hitrejše obdelave na naši strani, večja je verjetnost, da bo paket prispel hitreje, vendar tega ne moremo zagotoviti, ker nimamo vpliva na urnik dostave dostavne službe. Ta vrsta storitve ne velja za naročila nad 133 eur!

*Za določeno številko prevelikih in pretežkih izdelkov, zaračunava se dodatna dostava.

Za naročila, ki presegajo 133 EVROV, mora kupec vnaprej plačati kompletno naročilo.

Pri naročilih s skupnim zneskom dostave 7,65 eur ali več plačilo po povzetju ni možno.

Za zagotovitev boljše komunikacije med kupcem in dobaviteljem zaposleni v spletni trgovini dostavnim službam posredujejo tudi telefonsko številko, ki jo je kupec navedel pri nakupu izdelka.

Dan pred načrtovano dostavo ali na dan dostave lahko dostavna služba stranki pošlje SMS sporočilo ali e po pošti z obvestilom o približnem datumu dostave.

Če vam predlagani izraz ne ustreza v skladu z obvestilom dostavne službe je potrebno dogovoriti nov datum dostave na kontakte, navedene na prejeto obvestilo. V nasprotnem primeru, če se novi datum dostave ne dogovori in prejemnik ni ujet dogovorjeni čas na dogovorjenem naslovu je za vsak nov poskus dostave potrebno doplačilo.

Pošiljka se lahko hrani v skladišču kurirja do 5 dni brez dodatnih stroškov. Potem rok se zaračuna vsak dodatni poskus dostave. KB obvešča, da je dobavni rok le predviden rok dobave, zaradi česar lahko pride do zamude nepredvidene okoliščine, višja sila ali območja dostave ali okoliščine, ki so na strani dostavne službe oz drugih tretjih oseb in v tem primeru je vsaka naša odgovornost izključena.

Če pošiljke ni bilo mogoče dostaviti kupcu, ker je "zavrnil prevzem" ali ker ni bil ujet na mestu dostave ob dogovorjenem času, se vsak dodatni poskus dostave posebej zaračuna kupcu glede na ceno dostave iste, KB pa ni dolžan pošiljke dostaviti kupcu, preden kupec poravna takšno stroški. Če KB dostavi takšno pošiljko, še preden se takšni stroški dostave poravnajo, bo kupec zaračuna se znesek ponavljajoče se dostave.

Stroški dostave

Za dostavo naročenega blaga se obračuna osnovna cena v višini 5 evrov. Cena dostave vključuje DDV. Dodatki k dostavi se izračunajo na osnovno ceno dostave, odvisno od velikosti in velikosti poštne pošiljke, kraja dostave in načina plačila, vse po pravilih dostavne službe, ki opravlja dostavno službo.

* Za določeno število predmetov, ki so preveliki ali preveliki, se za vsak tak izdelek zaračuna dodaten znesek pošiljanja. Zaradi oddaljenosti mesta dostave (vsa mesta po Neumu in nekaterih otoških krajih) se zaračuna višja dostava. Vsaka stranka ob dodajanju v košarico ali vnosu poštne številke v realnem času vidi dodatne zneske pošiljanja.

Za naročila nad 133 evrov mora kupec vnaprej plačati celoten znesek ali 20 evrov depozita, ki se odšteje od celotnega zneska naročila pri plačilu artikla. 

Pakiranje

 Bima.si zagotavlja, da pošilja nove, nepoškodovane in v originalni embalaži. Vsi izdelki so pakirani v dodatno transportno škatlo, zaradi prerečevanja neželene škode ob transportu in manipuliranju. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan preveriti morebitne poškodbe ali napake na artiklih in nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret. Kadar prejmete originalno zapakiran paket na Vaša vrata in prevzamete blago z obveznim podpisom na dostavnico, s tem potrjujete, da je dostavljeno blago neoporečno.

Izdelki bodo pakirani tako, da se med običajnim ravnanjem med transportom ne morejo poškodovati. Bima-shop se obvezuje, da bo pošiljal nove, nepoškodovane in tovarniško zapakirane izdelke. Kupec je dolžan preveriti morebitno poškodbo in jo nemudoma pisno objaviti tako, da škodo na dobavnici vnese dostavljavcu, ki je blago dostavil, torej zavrne prevzem pošiljke, na kateri so vidne zunanje poškodbe. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke, na kateri so vidne zunanje poškodbe, ali če je škatla odprta in ni zaprta z originalnim trakom.

Če kupec, potem ko je bilo blago poslano, ne prejme blaga ali obvestila o dostavi v predvidenem času, ima pravico o tem obvestiti trgovca, da sprejme zahtevo za pošiljko ali pošlje nadomestno pošiljko.

Za namene teh pogojev se šteje, da je "dostava" zaključena ali da se naročilo šteje za "dostavljeno", takoj ko vi ali tretja oseba, ki ste jo določili za prevzem izdelka, fizično posedujete blago, kar dokazuje s podpisom potrdila o potrdilo na določen naslov za dostavo.

Kupec je dolžan prevzeti pošiljko in jo pregledati tik pred kurirjem. Naknadne reklamacije zaradi možnosti poškodbe pošiljke med dostavo so izključene.

NEMOGOČNOST DOSTAVE

Če v 30 dneh od datuma razpoložljivosti dostavnega naročila iz razlogov, za katere nismo odgovorni, ni bilo mogoče izvesti dostave, bomo domnevali, da želite prekiniti pogodbo in jo bomo preklicali. Zaradi prekinitve pogodbe bomo najkasneje v 14 delovnih dneh od datuma prekinitve pogodbe povrnili znesek, plačan v imenu cene naročenih izdelkov, zmanjšane za stroške dostave. 

Če stranka ne prevzame izdelka ali noče prevzeti izdelka brez utemeljenega razloga, si pridržujemo pravico zahtevati povračilo stroškov ravnanja, prevoza in drugih možnih stroškov.

PRENOS TVEGANJA IN LASTNOST IZDELKOV

Za izdelke prevzamete odgovornost od trenutka njihove dostave, kot je navedeno v členu 9.

Izdelke prevzamete po tem, ko smo prejeli vse zapadle zneske, vključno s stroški dostave, ali v času dobave (kot je opredeljeno v členu 9), če bo to izvedeno pozneje.

REKLAMACIJE IN VRAČANJE BLAGA

Vsi spletni in maloprodajni trgovci na drobno v EU, Islandiji Lihtenštajnu ali na Norveškem morajo zagotoviti enostavno dostopno povezavo do spletne platforme za reševanje sporov in elektronski naslov za spletno platformo za reševanje sporov. (člen 14 Uredba (EU) št. 524/2013).

Spletna platforma za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

POTRDITEV, potrjujejo, da je potrošnik prejel odpovedno izjavo TUKAJ.

Kupec ima pravico do reklamacije blaga, če je blago poškodovano ob transportu in pri tem mora škodo nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret z natisnjenim logotipom podjetja KB d.o.o. Če kupec naknadno ugotovi, da so izdelki poškodovani, ima pravico do reklamacije v 14 dneh od prevzema naročila (vključno s pisno pritožbo na e-mail ([email protected]).

Reklamacija in vračilo blaga veljata tudi v primeru dostave napačnega izdelka. Kupec mora poslati pisno reklamacijo na e-mail [email protected] in po prejemu pošte bo delavec web-shopa kontaktiral kupca s ciljem reševanja reklamacije in menjave napačnega izdelka. Če se izdelek vrne zaradi reklamacije ali dostave napačnega izdelka, kupec NE krije stroškov vrnitve in zamenjave blaga.

Za rešitev vračila in reklamacije je kupec dolžan na e-pošto [email protected] poslati:

 • Številka računa ali naročila, s katerega oglašujete artikle.
 • Slike transportne škatle od zunaj.
 • Slike notranje embalaže in zaščite.
 • Slike zlomljenih predmetov.
 • Navedite imena zlomljenih predmetov in količino.

Obrazec za vložitev pritožb po elektronski pošti [email protected] najdete TUKAJ!

Za vse informacije glede reklamacij in vračanja blaga nas kontaktirajte na e-naslov: [email protected] ali na telefonsko številko +385 42 208 334.

Zakonska pravica do prekinitve pogodbe

Pravica do enostranske odpovedi pogodbe - potrošniki

Za namene teh splošnih pogojev je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel ali deluje na trgu zunaj svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti. Potrošnik ima pravico odpovedati pogodbo v 14 dneh brez navedbe razloga.

Obdobje odpovedi se izteče 14 dni od datuma, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, razen prevoznika, pridobili fizično posest nad blagom ali, v primeru več artiklov iz enega naročila, dostavljeni ločeno, 14 dni po vi ali tretja oseba, ki ste poleg prevoznika navedli, da ste pridobili fizično posest zadnjega predmeta v naročilu. Če je za določeno obdobje dogovorjena redna dostava blaga, se obdobje 14 dni začne z dnem, ko se potrošniku ali tretji osebi, ki jo določi potrošnik in ni prevoznik, da v posest prvi kos ali prvo pošiljko izdelkov.

Da bi potrošnik uveljavljal pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora pisno obvestiti prodajalca o svoji odločitvi, da pred 14 -dnevnim iztekom enostransko odpove pogodbo z nedvoumno izjavo, poslano po pošti na: [email protected], v katerem navedete svoje ime, naslov, telefon, faks ali e-poštni naslov, številko naročila / računa, datum nakupa in ime izdelka, IBAN, na katerega se vrne vračilo je treba narediti.

Za izpolnitev pogojev odpovedi pogodbe zadostuje, da nam pred iztekom obdobja odpovedi pogodbe pošljete pismo o uveljavljanju vaših odpovednih pravic.

Učinki prenehanja

Če se odločite za enostransko prekinitev pogodbe v zakonskem roku, vam bomo vrnili prejeta plačila v imenu cene naročenih izdelkov, zmanjšane za stroške, povezane z načinom plačila (bančna provizija pri plačilu s kreditno kartico itd.) , najkasneje v 14 delovnih dneh.prejeli naročeno blago, pod pogojem, da je bil izdelek prejet v pravilnem stanju, v katerem je bil dostavljen. Vrnjenega blaga ne smete uporabljati in imeti kakršne koli poškodbe ter ga dostaviti v originalni embalaži.

Vrnili vam bomo isto plačilno sredstvo, s katerim ste plačali. V primeru, da je plačilo izvedeno po povzetju, lahko prejeti znesek vrnete le s plačilom na račun, dolžni pa ste nas obvestiti o računu IBAN, na katerega se zahteva plačilo. Pridržujemo si pravico do izdaje kupona v višini vrnjenega blaga, če niso podani podatki o bančnem računu in po zaporednih opominih.

Potrošnik mora blago vrniti brez odlašanja, najkasneje v 14 dneh po obvestilu prodajalcu o svoji odločitvi o prekinitvi pogodbe, blago pa mora biti vrnjeno ali dostavljeno na naslov: [email protected]___. Šteje se, da je potrošnik izpolnil svojo obveznost pravočasnega vračila blaga, če pred iztekom 14 dni izroči blago prodajalcu, torej osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Potrošnik se zavezuje, da bo izdelek nepoškodovan vrnil v originalni embalaži z vso opremo in dokumentacijo, s katero je bil izdelek prvotno dostavljen, ter z originalnim računom kot dokazilom o nakupu.

Potrošnik je dolžan nositi vse stroške vračila izdelka. Potrošnik je odgovoren za kakršno koli okvaro blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti izdelka.

Da bi potrošnik določil naravo, značilnosti in funkcionalnost blaga, lahko ravna z blagom in ga pregleda le na način, ki je običajen pri nakupu blaga v prostorih prodajalca. (Blago, ki ga kupec namerava vrniti v 14 dneh, ne sme biti obrabljeno, oprano, likano, skrajšano in / ali spremenjeno, odstranjena prišita nalepka in / ali prišit logotip, odprta originalna embalaža ali kakršni koli drugi ukrepi za zmanjšanje vrednosti blago.)

V obdobju, v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila, je treba blago hraniti s skrbnostjo, torej se mora obnašati kot posebno previdna in vestna oseba. V primeru okvare izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, bo prodajalec zaračunal od zneska prejema kupnine v razmerju oslabitve po lastni presoji ob upoštevanju objektivnih meril za vsak primer posebej.

Prav tako vračilo artikla v naše skladišče kupec organizira na svoje stroške ali s pomočjo naše dostavne službe. V primeru, da je vračilo organizirano preko naše dostavne službe, se znesek, vrnjen kupcu, zmanjša za stroške dostave na račun stroškov vračila izdelka v skladu s cenami dostave, določenimi v teh Splošnih pogojih.

Če stranka vrne paket, na katerem ni bilo nobene škode ali napak, in je plačan s kreditno kartico, se znesek, vrnjen stranki, zmanjša za bančno provizijo s kartice stranke.

Kupec se ob sklenitvi naročila zaveže, da bo prevzel naročeni paket, v primeru neizterjave naročenega paketa (in paket bo vrnjen v naše skladišče), se strinja, da bo naknadno poravnal stroške ponovne dostave v skladu z na cene, navedene v teh splošnih pogojih. Če so paket in artikli, ki jih je naročil kupec, popolnoma nepoškodovani, kupec pa jih še vedno želi vrniti, je kupec dolžan predložiti številko svojega bančnega računa na [email protected], denar se izplača na to številko, kot je navedeno v teh pogojih.

V skladu s 5. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za vsako oslabitev kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom.

Zato trgovina Bima svojim strankam priporoča:

 • - pri izbiri izdelka dobro preglejte značilnosti izdelkov, navedenih v ponudbi na spletni strani trgovine Bima,
 • - če je embalaža poškodovana, izdelka ne dvignite, ampak dobavitelja opozorite na poškodbe embalaže in zahtevajte, da se izdelek vrne v trgovino Bima, sicer se šteje, da ste izdelek prevzeli s nepoškodovano embalažo ,
 • - Če je embalaža nepoškodovana in ste izdelek prevzeli, previdno odstranite embalažo s čim manj poškodbami. Izjava o izdelku, ki je priložena izdelku, vsebuje navodila za odpiranje embalaže brez poškodb,
 • - preglejte izdelek, če so vidne poškodbe (npr. pokvarjen del, opraskan izdelek zaradi transporta ali nepravilnega skladiščenja) o tem čim prej obvestite trgovino Bima in izdelek vrnite brez uporabe - bodite pozorni na poglavje 14,
 • - če izdelek nima vidnih poškodb, preglejte izdelek, njegovo naravo, lastnosti in funkcionalnost (npr. vklopite aparat na elektriko ali baterijo, preglejte funkcionalnost igrače, natančno preglejte posodo) in če niste zadovoljni z izdelkom lahko ga vrnete, vendar izdelka ne uporabljate, ker vsako nadaljnje ravnanje z izdelkom zmanjša vrednost izdelka.

Pravica do prekinitve pogodbe - pravne osebe

Kadar je kupec pravna oseba, zanj ne velja odsek teh splošnih pogojev z naslovom "Pravica do enostranske odpovedi pogodbe - potrošniki". Za pravne osebe veljata Zakon o obligacijskih razmerjih in Zakon o elektronski prodaji.

Skupne določbe - prilagodite se

Nimate pravice do odstopa od pogodbe, če se pogodba nanaša na dobavo naslednjih izdelkov:

 • i. predmet pogodbe je blago, izdelano po specifikaciji kupca ali prilagojeno kupcu,
 • ii. predmet pogodbe je blago, ki se po svoji naravi po dostavi neločljivo meša z drugimi stvarmi,
 • iii. predmet pogodbe je zapečateno blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno,
 • iv. blago s potekom roka veljavnosti Če kupec, ne glede na redno uporabo, potrebno za testiranje izdelka, izdelek vrne z veliko škodo ali v stanju, ki prodajalcu preprečuje prodajo izdelka (ni primerno za prodajo), prodajalec ni odgovoren za vračilo zneska plača kupcu.

Vračilo okvarjenih izdelkov / materialnih napak izdelka

Prodajalec je odgovoren za stvarne napake stvari, ki jih je imel v času prenosa tveganja na kupca, ne glede na to, ali se je tega zavedal ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za tiste materialne napake, ki nastanejo po prenosu tveganja na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že prej. Domneva se, da je napaka, ki je nastala v šestih mesecih po prenosu tveganja, obstajala v času prenosa tveganja, razen če prodajalec dokaže drugače ali če nasprotno izhaja iz narave stvari ali narave napake.

Pomanjkljivost je:

1) če stvar nima potrebnih lastnosti za redno uporabo ali trgovino,

2) če stvar nima potrebnih lastnosti za posebno uporabo, za katero jo kupi kupec in ki je bila prodajalcu znana ali mu je morala biti znana,

3) če stvar nima lastnosti in lastnosti, ki so izrecno ali molče dogovorjene, torej predpisane,

4) če je prodajalec predložil stvar, ki ni enaka vzorcu ali modelu, razen če je vzorec ali model prikazan samo v vednost,

5) če stvar nima lastnosti, ki sicer obstajajo v drugih stvareh iste vrste in ki bi jih kupec glede na naravo stvari upravičeno pričakoval, zlasti ob upoštevanju javnih izjav prodajalcev, proizvajalcev in njihovih zastopnikov o nepremičninah stvari (oglasi, označevanje itd.),

6) če je izdelek nepravilno nameščen, pod pogojem, da je montažna storitev vključena v izpolnitev prodajne pogodbe,

7) če je napačna namestitev posledica pomanjkljivosti v navodilih za namestitev.

Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

Kupec je dolžan prejeti artikel pregledati na običajen način ali ga dati na vpogled, v najkrajšem možnem času glede na običajen potek dogodkov, ter prodajalca v osmih dneh in v primeru trgovine obvestiti o vidnih napakah pogodbo brez odlašanja, sicer pripada. V potrošniških pogodbah potrošnik kot kupec ni dolžan pregledati artikla ali ga dati na pregled, ampak je dolžan prodajalca obvestiti o obstoju vidnih napak v dveh mesecih od datuma odkritja napake, najkasneje pa več kot dve leti od prenosa tveganja na potrošnika.

V skladu s tem, če v času dobave menite, da izdelek ne ustreza opisu pogodbe ali da so v njej vidne napake, se obrnite na nas tako, da pošljete e -pošto na [email protected]________ na spletnem mestu Bima.si, ali pisno preko našega kontaktnega obrazca ter v roku 8 dni od datuma dostave za posameznike, za pravne osebe takoj po dobavi, navedite podrobnosti o izdelku in opaženi škodi.

V primeru nezadovoljstva z dostavljenim izdelkom, lahko kupec izdelek vrne ali zamenja v zameno za denar v časovnem roku 14 dneh od prevzema pošiljke. Za uveljavljanje te pravice kupec mora poslati izpolnjen obrazec in vrniti nepoškodovan in neuporabljen izdelek v originalni embalaži in dokumentacijo na naslov ponudnika.

Če je artikel ispraven in ga kupec iz kakršnega koli razloga želi vrniti, bo kupcu povrnjen celoten znesek postavke, zmanjšan za znesek dostave. Tudi vračilo izdelka našemu skladišču ureja stranka na lastne stroške ali s pomočjo naše dostave, nato pa se znesek, vrnjen kupcu, zmanjša za dodatnih 6 EVROV.

Vsak kupec lahko artikel reklamira v 14 dneh od prevzema naročila.  Vse pritožbe strank rešujemo po e-pošti [email protected]. Če je na izdelku kakršna koli napaka, pokvar ali tovarniška napaka, je vsaka stranka dolžna poslati slike predmeta in embalaže na navedeni elektronski naslov, nato pa bo naša pritožbena služba reklamacijo rešila v najkrajšem možnem času (običajno 2 - 5 delovnih dni - najkasneje v 30 delovnih dneh po prejemu pritožbe).

Kupec je dolžan svoj IBAN pustiti prek e-pošte [email protected], potem ko je artikel vrnjen v naše skladišče v roku 2 - 5 dni - najkasneje v 30 delovnih dneh, vrnemo dogovorjeni znesek po navedenem e-poštnem sporočilu.

Če stranka vrne predmet s poškodovano embalažo ali poškodovanim predmetom, bo oddelek za pritožbe ocenil vrnjeni izdelek in njegovo sedanjo vrednost ter znesek vrnil kupcu.

Pri naročanju blaga se kupec zavezuje, da bo prevzel naročeni paket in v primeru, da ne bo prejel naročenega paketa (paket pa bo vrnjen v naše skladišče), se strinja, da bo kasneje plačal stroške dostave v višini 6 EVROV. Če je paket in naročila, ki jih naroči kupec, povsem nepoškodovana in kupec še vedno želi vrniti, mora kupec poslati svojo bančno številko na [email protected], na to številko pa bo plačani denar, zmanjšan za dostavo. To ne velja, če je dobavitelj kriv za neizpolnjevanje dostave ali če naročeni predmeti povzročijo kakršno koli škodo ali napako.

STROŠKI DOSTAVE V PRIMERU ZAVRNITVE PAKETA TUKAJ.

Če stranka odloči v roku 14 dni od prejema sporočila vrniti izdelek, KB podjetje je dolžno vrniti denar na račun kupca zmanjšan za poštnino 6 € in vračilo banki za plačanje v višini 6 €.

V primeru, da stranka opravi plačilo s kreditno kartico v obrokih in želi vračilo, bomo denar vrnili na račun, zmanjšan za provizijo, ki jo zaračuna določena banka.  

Vse pritožbe strank (pritožbe, vračila, zamenjave ...) se rešujejo po pritožbi po e-pošti [email protected]. Če ima izdelek kakšno napako, zlom ali tovarniško napako, ga mora vsaka stranka poslati slike artiklov in embalaže, številka naročila / računa, opis izdelka, kontaktni podatki. Po prejemu pritožbe bo KB najprej preveril, ali slike izdelkov ustrezajo zahtevam reklamacijo, nato pa stranko obvestite o naslovu, na katerega je treba izdelek vrniti. Storitev Pritožbe rešuje pritožbe šele po prejemu izdelka, na katerega se pritožuje, in vseh podatkov potrebno za obravnavo pritožbe (račun kot dokazilo o nakupu).

Naša pritožbena služba v najkrajšem možnem času pritožbo rešiti v roku (običajno 2 - 5 delovnih dni - najkasneje 30 delovnih dni po prejemu) pritožbe in izdelek, na katerega se pritožba nanaša, z vso potrebno dokumentacijo). Potrošnik se zavezuje, da bo izdelek vrnil v originalni embalaži z vso opremo in dokumentacijo izdelek je bil prvotno dostavljen in z izvirnim računom kot dokazilom o nakupu.

Če se pogodbeni stranki dogovorita o vračilu kupnine za oglaševani izdelek, kupec je dolžan zapustiti svoj IBAN prek e-pošte [email protected], Kb pa bo dogovorjeni znesek vrnil v v 5 delovnih dneh po pozitivno rešeni pritožbi. Pravice kupca v primeru bistvenih napak izdelka Kupec ima na podlagi stvarnih napak vse pravice, ki jih zagotavlja obligacijski zakon odnosi.

Tako lahko kupec, ki je prodajalca pravočasno in ustrezno obvestil o napaki, po svoji izbiri:

 • 1) od prodajalca zahtevati odpravo napake,
 • 2) od prodajalca, naj izroči drugo stvar brez napak,
 • 3) zahteva znižanje cene,
 • 4) izjavi, da odpove pogodbo.

Za uveljavljanje svojih pravic lahko prodajalec kupcu občasno ponudi tudi kupon za znižanje cene druge nakupe ali kakšno drugo udobje.

Če kupec sprejme takšno ponudbo prodajalca, upošteva da je prodajalec izpolnil svojo obveznost odgovornosti za stvarne napake. Če je napaka neznatna, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, ima pa od tega druge pravice odgovornost za materialne napake, vključno s pravico do popravila škode.

GARANCIJA PRODAVCA / PROIZVAJALCA

Če je tako zapisano za določene izdelke, lahko prodajalec ali proizvajalec jamči za pravilnost stvari v določenem časovnem obdobju, od njene izročitve kupcu, nato pa kupcu lahko, če izdelek ni pravilen, od prodajalca in proizvajalca zahteva popravilo predmeta v razumnem roku ali, če tega ne stori, mu na njegovo mesto izročiti pravo stvar. Vsi garancijski pogoji za pravilnost blaga in pravice kupca, so v tem primeru določene v pisni garancijski list izdelka, ki se ob nakupu izroči kupcu.

Splošni pogoji poslovanja

Vsi izdelki, ki so del ponudbe spletne strani bima.si se naročajo preko obrazca v elektronski obliki. Po končanem nakupu lahko kupec izbira dva načina plačila, ki sta zgoraj navedena. Vse navedene cene artiklov so maloprodajne cene z vključenim DDV-om. Po potrditvi plačila se naročeno blago pošilja kupcu z dostavno službo na željeni naslov. Vsi pridobljeni podatki kupcev se uporabljajo izključno v namen izboljšave kvalitete in hitrosti dostave naročenega blaga ali v namen obveščanja strank o novostih na naši spletni trgovini ali načinu poslovanja.

Bima.si je spletna trgovina, ki deluje v okviru podjetja KB d.o.o., enega izmed največjih uvoznikov igrač, posode in unikatnih darilnih predmetov za vse priložnosti. KB d.o.o. zagotavlja varno nakupovanje po najugodnejših cenah, z odlično logistiko in hitro dostavo ter z veliko pozornostjo za vsakega kupca. Za vse informacije o spletnem poslovanju nas lahko kontaktirate na e-naslov: [email protected] ali na telefonsko številko +385 42 208 334.

Potrdilo o prejemu pritožbe TUKAJ.

ODGOVORNOST IN ODGOVORNOST

KB ne prevzema nobene odgovornosti za naslednje izgube, ne glede na njihov izvor:

 • i. izguba prihodkov ali prodaje,
 • ii. izguba zaradi običajnih dejavnosti,
 • iii. izguba dobička ali pogodbe
 • iv. izguba pričakovanih prihrankov,
 • v. izguba podatkov i
 • vi. izguba poslovnega časa ali poslovnega upravljanja.

Zaradi odprte narave te spletne strani in možnosti napak pri shranjevanju in prenosu digitalnih podatkov ne jamčimo za točnost in varnost informacij, ki se prenašajo ali zbirajo prek te spletne strani, razen če je na tej spletni strani izrecno navedeno drugače.

 INTELEKTUALNA LASTNOST

Potrjujete in se strinjate, da vse avtorske pravice, registrirane blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine v vseh materialih ali vsebinah, ki so na voljo na spletnem mestu, vedno pripadajo nam ali tistim, ki so nam dovolili njihovo uporabo. Te materiale lahko uporabljate le v obsegu, ki vam ga mi ali imetniki licence izrecno pooblaščamo. To vam ne preprečuje uporabe te spletne strani v obsegu, ki je potreben za kopiranje podatkov o naročilu ali kontaktnih podatkov.

VIRUSI, PIRATSTVO IN DRUGI RAČUNALNIŠKI NAPADI

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati na način, ki namerno namešča viruse, trojance, črve, logične bombe ali drugo programsko ali tehnološko škodo ali škodljiv material.

Ne poskušajte pridobiti nepooblaščenega dostopa do tega spletnega mesta, strežnika, na katerem je stran, ali katerega koli strežnika v računalniku ali zbirki podatkov, povezani z našim spletnim mestom. Strinjate se, da tega spletnega mesta ne boste napadali z napadi zavrnitve storitve ali distribuiranega zavrnitve storitve.

Neupoštevanje tega člena velja za kaznivo dejanje, ki ga opredeljujejo veljavni predpisi. Vsako vrsto neskladnosti s to uredbo bomo prijavili ustreznim organom in z njimi sodelovali pri ugotavljanju identitete napadalca. Prav tako bomo v primeru neskladnosti s tem členom preklicali vaše pooblastilo za uporabo tega spletnega mesta.

Ne bomo odgovorni za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi zavrnitve storitve, virusov ali katere koli druge programske opreme ali tehnološke škode ali škodljivih materialov, ki bi lahko vplivali na vaš računalnik, IT opremo, podatke ali materiale zaradi uporabe tega spletnega mesta ali prenosa vsebine z iste ali tiste strani, na katere vas ta stran preusmeri.

POVEZAVE NAŠEGA SPLETNEGA MESTA 

Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in materialov tretjih oseb, so te povezave zgolj informativne narave in nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali gradiv. Zato ne prevzemamo odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi njihove uporabe, niti za obdelavo osebnih podatkov prek teh tretjih oseb.

PISNO SPOROČILO

Veljavni predpisi zahtevajo, da so nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošljemo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da večina komunikacije z nami poteka elektronsko ali na drug način, ki omogoča pisno komunikacijo (družbena omrežja, aplikacije za mobilna sporočila).

Kontaktirali vas bomo po e -pošti ali na kakšen drug razpoložljiv način ali vam posredovali informacije s pošiljanjem obvestila prek te spletne strani. Za namene pogodbe se strinjate z uporabo tega elektronskega komunikacijskega sredstva in se strinjate, da so vsi sporazumi, obvestila, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošiljamo elektronsko ali prek družabnih omrežij ali aplikacij za mobilna sporočila, v skladu z zakonskimi zahtevami. pisanje. Ta pogoj ne vpliva na vaše zakonske pravice.

OBVESTILA

Če je mogoče, za obvestila, ki nam jih pošljete, uporabite naš obrazec za stik. V skladu z določbami 19. člena in če ni navedeno drugače, vam lahko pošljemo obvestila po e-pošti ali na poštni naslov, ki ste ga navedli pri naročanju, ali prek družabnih omrežij ali aplikacij za mobilna sporočila, mi pa vam bomo poslali odgovor obvestila v zakonskem roku.

Obvestilo se šteje za poslano nam, če je pismo, poslano po pošti, pravilno naslovljeno, da je poštni dokument plačan in da je bil pravilno dostavljen na pošto ali nabiralnik.

V primeru pošiljanja obvestila po e-pošti se e-pošta šteje za poslano, če je poslana na e-poštni naslov, naveden v teh Splošnih pogojih.

PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

Pogodba je zavezujoča za obe stranki, pa tudi za naše pravne naslednike, pooblaščence in dediče.

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeliti, dodeliti, naložiti ali kako drugače prenesti pogodbe ali katere koli pravice ali obveznosti, ki iz tega izhajajo.

Kadar koli v času veljavnosti pogodbe lahko dodelimo, dodelimo, naložimo, oddamo v podizvajanje ali kako drugače prenesemo pogodbo ali katero koli od pravic ali obveznosti, ki iz tega izhajajo. Da bi se izognili dvomu, takšni prenosi, dodelitve, nepovratna sredstva ali drugi prenosi ne bodo vplivali na pravice, ki vam jih po zakonu daje, prav tako pa ne bodo zmanjšale ali na kakršen koli način omejile izrecne in implicitne garancije, ki smo vam jo dali.

DOGODKI ZUNAJ NAŠEG NADZORA

Ne odgovarjamo za neizpolnjevanje ali zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki jih povzročijo dogodki, na katere nimamo razumnega nadzora ("višja sila").

Višja sila vključuje katero koli dejanje, dogodek, neizvedbo, opustitev ali nesrečo, na katero nimamo razumnega nadzora, vključno, vendar ne omejeno na naslednje:

 • i. stavka, blokada ali druga oblika protesta,
 • ii. državljanski nemiri, upor, invazija, teroristični napad ali teroristična grožnja, vojna (razglašena ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno,
 • iii. požar, eksplozija, nevihta, poplava, potres, kolaps, epidemija ali katera koli druga naravna nesreča,
 • iv. nezmožnost uporabe vlakov, ladij, letal, motornega prevoza ali drugih prevoznih sredstev, javnih ali zasebnih,
 • v. nezmožnost uporabe javnega ali zasebnega telekomunikacijskega sistema,
 • vi. akti, odloki, zakoni, predpisi ali omejitve katere koli vlade ali državnega organa,
 • vii. stavka, okvara ali nesreča v pomorskem ali rečnem prometu, poštnem prometu ali katerem koli drugem načinu prevoza.

Razume se, da se naše obveznosti po sporazumu ohranijo v obdobju, v katerem velja višja sila, in podaljšali bomo obdobje, v katerem bomo te obveznosti izpolnili, dokler bo trajala višja situacija. Zagotovili bomo vsa potrebna sredstva za dokončanje situacije višje sile ali našli rešitev, ki nam bo kljub višji sili omogočila izpolnjevanje naših obveznosti po pogodbi.

 PREDHODNO OBVESTILO

S sprejetjem teh splošnih pogojev potrjujete, da ste prejeli predhodno obvestilo v skladu z zakonodajo o varstvu potrošnikov.

OBVESTILO O NAČINU PISANE PRITOŽBE POTROŠNIKA

Vsi ugovori v skladu s čl. 10. zakona o varstvu potrošnikov lahko potrošnik pošlje po pošti ali po elektronski pošti [email protected]. Pri vložitvi pritožbe po pošti mora potrošnik navesti svoje ime in priimek, številko naročila in / ali, številko računa in / ali svoje uporabniško ime ter naslov, na katerega bo dostavljen odgovor na pritožbo. Potrošnik bo prejel pisni odgovor na pritožbo najkasneje v 15 dneh od prejema pritožbe. Prodajalec bo kupca obvestil, da je prejel pritožbo.

VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

Uporaba našega spletnega mesta in pogodbe o nakupu izdelkov na tem spletnem mestu se spremljajo v skladu s hrvaško zakonodajo.

Vsak spor, ki izhaja iz ali v zvezi z uporabo spletnega mesta ali omenjenih pogodb, je v izključni pristojnosti hrvaških sodišč.

Če pogodbo sklenete kot potrošnik ali kupec, nič v tej pogodbi ne vpliva na vaše pravice, priznane v kateri koli veljavni zakonodaji, ki velja na tem področju.

V zvezi z navedenim, če je bil nakup med vami in nami preko spleta, vas obveščamo v skladu z Uredbo EU št. 524/2013, da ste pooblaščeni za reševanje vašega potrošniškega spora izvensodno, torej prek platforme za alternativno spletno reševanje sporov, ki je na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/, in v skladu s z zakonom o alternativnem reševanju potrošniških sporov (UL 121/16) prek enega od naslednjih organov za alternativno reševanje potrošniških sporov:

1. Spravni center pri Hrvaški gospodarski zbornici, Zagreb, Rooseveltov trg 2, naslov spletne strani: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju;

2. Častno sodišče pri Hrvaški gospodarski zbornici, Zagreb, Rooseveltov trg 2, naslov spletne strani: http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o sudu-casti.

Vsi spori med trgovcem in potrošnikom bodo rešeni sporazumno in sporazumno, sicer je za to stvarno in krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče.

Pustite svoje stike in e -poštni naslov za spletno reševanje sporov.

ODGOVORNOST

Neupoštevanje katere koli od obveznosti, ki ste jih sprejeli v skladu s pogodbo ali temi pogoji, ali neupoštevanje pravic ali dejanj, ki jih imamo po tej pogodbi ali teh pogojih, ne pomeni odpovedi ali omejitve teh pravic ali dejanj ali vas osvobodi izpolnitve navedenih obveznosti.

Odpoved določeni pravici ali dejanju z naše strani ne pomeni odpovedi drugim pravicam ali dejanjem, ki izhajajo iz pogodbe ali pogojev.

DELNI ODPOVED

Če je kateri koli od teh pogojev ali katera koli določba sporazuma s pravnomočno odločbo pristojnega organa razglašen za ničnega, ostanejo drugi pogoji v celoti veljavni in ničnost nanje ne vpliva.

CELOTNA POGODBA

Ti pogoji in kateri koli dokument, naveden v teh dokumentih, predstavljajo celoten dogovor med pogodbenicama glede njegovega namena in nadomeščajo vse predhodne pakte, sporazume ali obljube med stranmi, ustno ali pisno. Pogodbenici priznavata, da sta se strinjala, da bosta sklenila sporazum ne glede na izjavo ali obljubo druge pogodbenice ali dejstvo, ki bi lahko izhajalo iz katere koli izjave ali dokumenta v pogajanjih med pogodbenicama pred tem sporazumom, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih .

Nobena stran ne bo ukrepala v zvezi z napačno izjavo druge stranke, ustno ali pisno, pred datumom pogodbe (razen če je lažna izjava napačna). Edina dejanja, ki bi jih lahko storila druga stranka, so kršitve pogodbe v skladu z določbami teh pogojev.

NAŠA PRAVICA, DA SPREMENIMO TE POGOJE

Imamo pravico kadar koli pregledati in spremeniti te pogoje.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali ustavimo kateri koli segment poslovanja, vključno brez omejitev z vsebino, časom razpoložljivosti in opremo, ki je potrebna za dostop do ali uporabo spletnega mesta.

Za vas veljajo določila in pogoji, ki veljajo v času, ko uporabljate to spletno mesto ali oddate naročilo, razen kadar so v skladu z zakonom ali odločbo vlade potrebne retroaktivne spremembe navedenih pravilnikov, pogojev ali politike zasebnosti. V tem primeru bodo morebitne spremembe vplivale tudi na naročila, ki ste jih oddali pred to točko.

PRIPOMBE IN PREDLOGI

Vaši komentarji in predlogi so vedno dobrodošli. Pošljite nam svoje pripombe in predloge preko našega kontaktnega obrazca.

Poleg tega so potrošnikom in strankam na voljo uradni obrazci. Zahtevate jih lahko tako, da pošljete e-pošto [email protected]. Če kot stranka menite, da so bile vaše pravice kršene, nam lahko svojo pritožbo pošljete na elektronski naslov [email protected], tako da se pritožba lahko pošlje v izvensodno rešitev spora.

Varnostna opozorila za igrače